Izmjena Zakona o dječjem doplatku, kojim se od 1. srpnja povećava dohodovni cenzus obitelji koje imaju pravo na doplatak, pozitivno će se odraziti i na pakračko područje. Prema novom Zakonu, dječji doplatak moći će primati sve obitelji čiji ukupni prihodi ne prelaze 2328 kuna po članu domaćinstva, za razliku od sad kad maksimalni cenzus iznosi 1663 kune po članu. Cenzusna razlika od 665 kuna po članu bitno mijenja priču o prihvatljivim obiteljima za korištenje ove povlastice.

Da bi ostvarila pravo na dječji doplatak obitelj s jednim djetetom do sad nije smjela imati ukupni prihod veći od 4989 kuna. Po novom, dječji doplatak moći će ostvariti ako im zbroj plaća ne bude veći od 6984 kune.
„Ovo je odlična stvar, naročito za naše područje, jer s ovim dizanjem cenzusnog praga, koji nije mijenjan posljednjih desetak godina, prihvatljive postaju i tzv. granične obitelji, tj. one koje rade za minimalnu plaću. Primjerice, do sad je tročlana obitelj s takvim plaćama bila neprihvatljiva jer je ukupan prihod neznatno prelazio iznos od 1663 po članu i nisu bili prihvatljivi. Sada se situacija ozbiljno mijenja u njihovu korist“, rekla nam je Snježana Meringer, viši samostalni referent u HZMO Područni ured Požega – Ispostava Pakrac.
Dodala je da je s ožujkom ove godine, kad je istekao rok prijava za tekuću godinu, dječji doplatak koristilo oko 600 obitelji, što je za oko 200 obitelji manje nego godinu ranije. Podizanjem praga mnoge pakračke obitelji postat će prihvatljive pa u ožujku 2019. godine u pakračkoj ispostavi očekuju znatno povećanje novih korisnika.
Iznosi dječjeg doplatka, za sad, ostaju isti. Oni su raspoređeni u tri kategorije, oni s najmanjim prihodima po članu obitelji dobivat će 300 kn po djetetu, ostali 250 i 200, ovisno opet o ukupnim prihodima.
Podsjetimo, pravo na dječji doplatak mogu koristiti djeca do završetka srednje škole uz kriterije dohodovnog cenzusa, djeca s tjelesnim oštećenjima koja primaju 831 kunu bez obzira na cenzus, te djeca poginulih i nestalih branitelja koja također bez obzira na cenzus primaju 374 kune.
Svi oni koji će po novom cenzusu ispuniti uvjete trebaju područnim službama HZMO-a predati zahtjev na posebnom obrascu, koji je dostupan na www.mirovinsko.hr.