Lani započeta arheološka iskapanja u središtu Pakraca nastavljena su jučer. Na čelu arheološkog tima je ponovo dr. sci. Juraj Belaj, a uz našu Teu Lokner u timu su još tri studenta Arheološkog fakulteta u Zagrebu kojima će kasnije biti pridodan još jedan. Grad Pakrac je iz programa javnih radova osigurao petero zaposlenika iz svog komunalnog pogona koji će odraditi fizički dio radova.

Lani su na prostoru između zgrade „općine“ i policije bile otkopane tri sonde, a ove godine će se radovi skoncentrirati na jednu, onu na istočnom dijelu parkirališta u kojoj su lani na dubini od otprilike dva metra otkrivena najvrjednija arheološka nalazišta. Riječ je o zidu debljine dva metra i arheolozi pretpostavljaju da bi to mogla biti gotička crkva. Ako nije crkva onda je neka druga vrijedna građevina, kaže dr. Belaj. Radi toga ove godine uz pomoć gradske mehanizacije sonda je značajno proširena, a ručno će biti produbljena. Kao i lani osim građevine očekuju se i pokretni arheološki nalazi. Lani je pronađeno više raznih keramičkih i metalnih predmeta koji su još uvijek u muzejskoj radionici u Vinkovcima na restauraciji nakon čega će, možda do kraja godine, biti vraćeni pakračkom muzeju. Ovogodišnji radovi trajat će do 13. srpnja kada će nekretnine ponovo biti zaštićene geotekstilom i ponovo zatrpane do nastavka iskopavanja. Ministarstvo kulture će ove godine financirati iskapanja s 90.000 kuna što je za 40.000 više nego lani, a Grad sa 150.000, ali i dijelom fizičkog rada.