Grad Pakrac je jučer objavio javni poziv zainteresiranim da se jave za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. godinu. Zapošljavaju 15 osoba koje moraju biti prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad.

Radno iskustvo nije bitno, a dokumentacija potrebna za prijavu čini zamolba, kopija osobne iskaznice, OIB i  dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 28. lipnja.