Jučer je završila ovoproljetna akcija sanacije makadamskih cesta i poljskih putova. Rađeno je na 14 različitih  lokacija po cijeloj jedinici područne samouprave Grada Pakraca, u ukupnoj dužini od oko 12 kilometara. Na njima je očišćena bankina, te grederom razgrnuto oko 600 kubika različitog kamenog materijala, rekao nam je Saša Lapaš, stručni suradnik za infrastrukturu Grada Pakraca.

Kako je u ovoj godini u proračunu za održavanje makadamskih cesta i poljskih putova predviđeno 250.000 kuna, a do sada potrošeno oko 150.000, Lapaš očekuje nastavak radova na drugim lokacijama na jesen.