Na  natječajima koje je u svibnju objavila Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana za zapošljavanje četiri liječnika specijaliste (doktor medicine specijalist radiologije, doktor medicine specijalist kliničke mikrobiologije, magistar medicinske biokemije, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine te doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije nije se javio niti jedan kandidat, tako da će natječaj u dogledno vrijeme biti ponovljen, rekla je Marina Major, ravnateljica Bolnice.

Istovremeno je bio objavljen i natječaj za više liječničkih specijalizacija na kojem su dobili jednu kandidatkinju za specijaliziranje ginekologije i opstetricije. Riječ je o liječnici koja je u pakračkoj bolnici do sada odrađivala pripravnički staž.

Ipak tijekom proljeća u pakračku bolnicu je došlo dvoje novih liječnika: specijalist ginekologije i  specijalist kirurgije.

Sada u pakračkoj bolnici radi 31 liječnik specijalist, pet liječnika specijalizanata te dva liječnika medicine.