Novim zakonom o brdsko-planinskim područjima usvojenim u Hrvatskom saboru u prosincu Grad Pakrac je dobio status brdsko-planinskog područja. Po starom zakonu 41 jedinica lokalne samouprave je imala taj status, iz naše županije samo općina Kaptol. Zakonskim izmjenama taj status je dodijeljen za još 44 jedinice lokalne samouprave, osim Pakracu još iz naše županije općinama Brestovac i Velika i to svi u prvoj, najpovlaštenijoj, od tri razvrstane kategorije brdsko-planinskih područja.

Zakon brdsko-planinska područja definira kao područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske radi poticanja demografske obnove, naseljavanja i stvaranja pretpostavki da se prirodni i drugi gospodarski resursi što kvalitetnije koriste za gospodarski razvoj ovih područja i Republike Hrvatske u cjelini, uz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti. Kriteriji koji su korišteni za dodjelu su geomorfološki (reljefni), klimatski, demografski i infrastrukturni.

Konkretna korist za Pakračane je što nam je kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima omogućen pristup dodatnim sredstvima za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture, ali i dodatna sredstva za sanaciju eventualnih šteta od elementarnih nepogoda  kao i posjedovanje takozvane gorske iskaznice.

U ovogodišnjem državnom proračunu Programu podrške brdsko-planinskim područjima je namijenjeno 25 milijuna kuna, od čega polovina za jedinice lokalne samouprave iz prve kategorije kojoj mi pripadamo, a upravo objavljenim Pozivom za iskaz interesa za sufinanciranje projekata iz ovog Programa omogućeno nam je da kandidiramo jedan projekt maksimalne visine 700.000 kuna uključujući PDV pri čemu smo obvezni sufinancirati 15 ili 30 posto prihvatljivih troškova, ovisno o namjeni objekta. Rok za kandidiranje projekta je 12. travnja, a kako je rekla gradonačelnica Anamarija Blažević Grad raspolaže svom neophodnom dokumentacijom za više projekata, a koji će biti kandidirani odlučit će sa suradnicima idućeg tjedna.

Gorska iskaznica

Građani će vjerojatno biti zainteresirani za posjedovanje gorske iskaznice što je novi pojam u Zakonu i s obzirom na kratkoću vremena u praksi vjerojatno još nije zaživio. Gorska iskaznica je javna isprava namijenjena stanovnicima s brdsko-planinskih područja čije se izdavanje uređuje posebnim propisom, a koristi se kao sredstvo autentifikacije (određivanje identiteta) za pristup sustavu prava i povlastica stanovnika tih područja. Zakonom je predviđeno da imatelji gorske iskaznice ostvaruju prava i povlastice u javnom prijevozu  unutar županijskog linijskog prometa te povlašteno korištenje sirovina i prirodnih bogatstava lokalnog područja. Što će to u praksi točno značiti vidjet ćemo kada se krene s primjenom gorske iskaznice.

Fotografiju snimio: Darko Miletić