Zašto je na kraju asfaltiranog dijela, kao i na drugoj strani iz Osječke, prekopana Vukovarska ulica i postavljena rampa koja onemogućava promet njome, pitali su nas čitatelji. Provjerili smo je li doista tako kako pokazuje i naša fotografija te s tim pitanjem otišli kod Marije Čar, voditeljice Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.

Ona nam je potvrdila da je Grad na zahtjev stanara asfaltiranog dijela Vukovarske ulice, ali i dijela vlasnika pojedinih parcela preko kojeg prolazi neasfaltirani dio te ulice, fizički onemogućio promet. Naime, taj dio Vukovarske ulice (na fotografiji Geoportala obilježeno  crvenom linijom) postoji samo u planovima.

U praksi je to poljski put, ali su ga stanovnici koji učestalo idu s tog dijela Gavrinice prema bolnici ili Lipiku koristili kako bi skratili put. No, žalili su se stanovnici asfaltiranog dijela ulice da tuda prolaze i kamioni i ona je sada zatvorena. Do kada, teško je reći jer ovisi o novcima. Grad je napravio idejno rješenje ne samo za spajanje Vukovarske ulice nego i za njenu kompletnu modernizaciju, kao i Osječku ulicu i neasfaltirani dio Hebrangove (od Spara prema Gavrinici). U tom planu predviđena je i izgradnja dvije nove ulice, iz sada zatvorenog dijela Vukovarske desno prema Komunalcu i Šumariji, te od križanja kod Spara prema Ulici Kneza Branimira (Gavrinici). Na tom križanju kao i na budućem križanju Vukovarske i Osječke (na fotografiji Geoportala plavi krug) su  predviđeni i kružni tokovi. Iz tog plana je očigledno da je riječ o velikim novcima. Stoga je realizacija zamišljena u četiri faze, a krenulo bi se od asfaltiranja i modernizacije sada neasfaltiranih ulica dok su kružni tokovi ostavljeni za kraj.

Kako je u tijeku izrada projektne dokumentacije u gradskoj upravi se nadaju natječajima na kojima bi bilo moguće kandidiranje bar dijela projekta već dogodine.