Izrada intervencijskog plana u svrhu provedbe pripremnih aktivnosti za korištenje sredstava Europske unije je bila tema sastanka održanog jučer u Lipiku u kojem su sudjelovali čelnici gradova Pakraca i Lipika, općina Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić i Stara Gradiška, koordinatori projekta za Požeško-slavonsko i Brodsko-posavsku županiju s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Davorom Huškom i pomoćnicom ministra Katicom Mišković. Na sastanku su predstavnici Ministarstva lokalnim dužnosnicima i njihovim suradnicima prezentirali smjernice za izradu intervencijskog plana i pojasnili im metodologije izrade s ciljem da takav dokument doprinosi integriranom razvoju ovog dijela zapadne Slavonije kroz brojne projekte. Završetak izrade intervencijskog plana u svrhu lakšeg pristupa sredstvima EU očekuje se do kraja ove godine, izvijestila je Zrna Garača, viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove u pakračkoj gradskoj upravi.

Pakrac, kao i ostale spomenute jedinice lokalne samouprave s područja zapadne Slavonije postale su dio područja Programa integrirane fizičke, gospodarske, socijalne regeneracije malih gradova lani 30. travnja kada im je Odluku o tome u Okučanima uručio premijer Andrej Plenković koji je to obrazložio: „Time će se poticati socijalnu, gospodarsku i komunalnu infrastrukturu i poduzetništvo u godinama koje dolaze. Uz ono što smo učinili sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, dakle uz jednu fiskalnu decentralizaciju, to će, nadam se, omogućiti ovom dijelu Slavonije da se brže i kvalitetnije razvija, i da uloga lokalnih jedinica bude snažnija u pripremi razvojnih projekata“.

Godine 2014. kada je kao pilot projekt započela Vlada SDP-a odabrani su Beli Manastir, Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar kojima je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. osigurano korištenje ukupno 120 milijuna eura namijenjenih za provedbu aktivnosti namijenjenih fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj regeneraciji tih gradova.

Intervencijski plan za svaku jedinicu lokalne samouprave je opsežan dokument. Primjerice, Grad Knin ima intervencijski plan na 80 stranica, a Petrinja na čak 140.