„Zahvaljujem vam na predanom radu i postignutim uspjesima tokom školovanja. Nadam se da ćete sve loše zaboraviti i da ćete jednog dana shvatiti koliko je bila važna uloga ove škole i profesora u vašem životu i u vašem odrastanju. Sad ulazite u svijet odraslih gdje vam želim da budete odgovorni, vrijedni i našoj školi na ponos“, rekla je danas prilikom svečane dodjele svjedodžbi maturantima pakračke srednje škole zamjenica ravnatelja Ljiljana Rupena Kelemen.

Kako je ova školska godina završena na neuobičajen način, tako je i ova svečanost objedinila Dan škole, Dan maturanata i Ludi dan na kojima su inače dodijeljivane svjedodžbe i priznanja najboljim učenicima. Radi epidemioloških mjera dodjela je organizirana u dva dijela pa su u prvoj grupi dodijeljene svjedodžbe maturantima medicinskog smjera, nakon čega su svi zajedno izrekli svečanu prisegu, a potom je slijedila podjela svjedodžbi maturantima gimnazije, fizioterapeutima i građevinskim tehničarima.

Na ovoj svečanosti dodijeljene su i nagrade najmaturantima, pa su tako kao najsportašica i najsportaš, koje je izabrao profesor tjelesnog, proglašeni Marina Farkaš i Nikša Grubišić, najredovitija učenica, koja je najmanje izostajala iz škole, bila je Sara Crljenac, a najučenica cijele generacije, koja se najviše istaknula svojim radom i zalaganjem, u izboru svih razrednika, proglašena je Kristina Zednik.

Nagrade su dodijeljene i učenicima koji su sve razrede prošli s odličnim uspjehom, a to su: Kristina Zednik, Franko Kelemen, Bruno Pjerabon i Leo Svjetličić.