Fond za zaštitu okoliša i energetsku obnovu je 26. lipnja objavio javni poziv za energetske obnove obiteljskih kuća o čemu smo već pisali. Od ukupnih 235 milijuna kuna ove namjene za cijelu Hrvatsku 32 milijuna kuna će biti distribuirani isključivo po socijalnim kriterijima i kojima će energetska obnova biti obavljena u 100-postotnom iznosu sredstvima Fonda. Tu aktivnost koordinirat će lokalni centri za socijalnu skrb.

Stoga smo upitali Dubravku Šebić Stoček, ravnateljicu Centra za socijalnu skrb Pakrac, imaju li konkretnih uputa.

Zaprimili smo upute Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojima su se precizirale naše obveze u procesu energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana, a u svezi drugog dijela Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014. do 2020. godine, u kojem se Program financira u 100-postotnom iznosu i namijenjen je za obnovu obiteljskih kuća u vlasništvu ili suvlasništvu člana kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade (ranjiva skupina građana u opasnosti od energetskog siromaštva).

Kakve su vaše konkretne obveze prema korisnicima?

Naša obveza, prema uputama koje smo zaprimili, je među skupinom korisnika zajamčene minimalne naknade izabrati kućanstva čiji član ima u vlasništvu ili suvlasništvu zakonitu obiteljsku kuću, a kućanstvo ispunjava neki od socijalnih uvjeta kao što su troje i više djece u kućanstvu, broj djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, broj osoba starije životne dobi i žrtve nasilja u obitelji.

Kriteriji strogo definirani

Socijalni kriteriji se uzimaju u obzir isključivo redoslijedom kako su navedeni, a ne kumulativno ili alternativno, odnosno, prilikom izbora kućanstva moramo se voditi isključivo prvim navedenim kriterijem, a ukoliko ne postoje kućanstva koja primaju zajamčenu minimalnu naknadu i imaju troje i više djece prelazi se na slijedeći kriterij i tako redom. Moramo izraditi popis odabranih kućanstava koji zadovoljavaju socijalne kriterije, te izraditi preporuku za dva kućanstva. Određena su dva kućanstva po svakom centru za socijalnu skrb na području RH. Preporuka Centra je jedan od uvjeta za prijavu. Naravno, prije preporuke smo obvezni upoznati vlasnika/suvlasnika s Programom i potencijalnim mogućnostima obnove kuće, s obzirom da isti moraju prihvatiti uvjete financiranja. Nakon izbora dva kućanstva obraćamo se energetskim certifikatorima, čiji smo popis dobili od Fonda, koji zatim stupa u kontakt s korisnicima i u suradnji s njima prikuplja potrebnu dokumentaciju, vrši prijavu na natječaj i vodi cjelokupan postupak. Ukoliko se prijavljuje kuća sa više suvlasnika, svi suvlasnici moraju imati rješenje Centra da su korisnici zajamčene minimalne naknade ili članovi kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade. Centar je već započeo s provedbom svojih aktivnosti.

Po vašoj procjeni ima li na području Pakraca i Lipika potencijalnih kandidata za taj program?

S našeg gledišta ima potencijalnih kandidata. S obzirom da na našem području imamo korisnika zajamčene minimalne naknade, vlasnike, odnosno suvlasnike kuća, koji zadovoljavaju zadane socijalne kriterije. Međutim, uvijek postoji mogućnost da isti neće zadovoljavati ostale propisane formalne uvjete koje pregledava certifikator, s obzirom da on donosi odluku o prihvatljivosti energetske obnove pojedine kuće. U slučaju takve situacije, Centar ponovno predlaže slijedeću obitelj s popisa, dok ne nađemo dvije obitelji koje ispunjavaju sve uvjete. Nadam se da nećemo doći u situaciju da nemamo kandidate za Program.

Što je zainteresiranim kandidatima prvi korak u ostvarivanju tog prava?

Potencijalne kandidate će kontaktirati Centar i upoznati ih s mogućnošću obnove kuće, te ukoliko pristanu na sudjelovanje u Programu, daljnju suradnju nastavljaju s certifikatorom koji ih vodi kroz cijeli postupak. Centar ne zaprima zahtjeve korisnika za sudjelovanjem u Programu, već iz svoje evidencije izabiremo kandidate prema zadanom kriteriju.