Upravljanje turističkom destinacijom u vrijeme i nakon krize COVID-a 19 te Definiranje turističkih usluga u vrijeme i nakon krize COVID-19 teme su radionica koje organizira LRA Poduzetnički centar Pakrac u sklopu provedbe projekta" PCP podupire poduzetnike".

Prva od njih, upravljanje i planiranje turizma u vrijeme i nakon krize COVID-19 će biti održana 10. studenog (utorak) u konferencijskoj dvorani PCP s početkom u 10 sati i planiranim trajanjem od dva sata namijenjena je stručnjacima turističkih usluga, kreatorima politika i ostalim dionicima koji žive i rade u turističkim odredištima i destinacijama, a kojima je potrebno dodatno turističko profiliranje (poduzetnici u turizmu, zaposlenici javnog sektora, jedinice lokalne samouprave, lokalne turističke zajednice, nevladine organizacije, udruge građana).

Druga „Definiranje turističkih usluga u vrijeme i nakon krize COVID-19“ će biti održana dan poslije u srijedu 11. studenog na istom mjestu u predviđenom trajanju od dva sata.

Ciljane skupine za ovu radionicu su nositelji turističke ponude u ruralnim područjima, HGK- Zajednica pustolovnog turizma, HGSS-a, Hrvatske šume, Hrvatske vode, lokalne turističke zajednice, županijske turističke zajednice, LAG-ovi, predstavnici JLS-a, javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem županijske razine, parkovi prirode i druga zaštićena područja, konzervatorski odjeli. Voditelj ovih radionica je Zvonimir Miler.

Radionice su zamišljene kao interaktivni radni sastanci na kojima će se iznijeti rezultati analiza stanja od početka krize uzrokovane pandemijom COVID-19, prije svega analiza pokazatelja turističkog prometa (dolazaka i noćenja) i uočenih trendova u promjeni ponašanja posjetitelja i turista na našem području ali i na širem području kontinentalne Hrvatske.

Tijekom prvog dijela (prvi dan) cilj je definirati trenutno stanje i napraviti plan djelovanja za slijedeće razdoblje koji obuhvaća definiranje potencijala, prijedlog za planiranje i upravljanje te prijedlog za nadogradnju postojećih i kreiranje potpuno novih programa.

U drugom dijelu (drugi dan) cilj je upoznati dionike sa oblicima turizma koji se konzumiraju na našem području te prijedloge kako na osnovu tih iskustava, ali i uvidom u opće trendove napraviti nove programe koji se baziraju na zdravstvenom, aktivnom, kongresnom, kulturnom i ruralnom turizmu.

Kroz obje radionice dionici će se moći upoznati sa najnovijim izmjenama i propisima koji reguliraju sve oblike smještaja te pružanja usluga u posebnim oblicima turizma.

Nadalje, jedan od glavnih ciljeva je prezentirati važnost postojanja destinacijske menadžment kompanije kao nositelja planiranja i upravljanja u destinaciji.

Radionice će biti dostupne on line putem linka koji će biti objavljen naknadno.

Kako je broj učesnika na radionicama ograničen na 15 osoba svi zainteresirani se trebaju prijaviti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..