Posljednjeg dana listopada na pakračkom Zavodu za zapošljavanje bilo je 518 nezaposlenih osoba ili 14 manje nego mjesec dana ranije. U odnosu na lanjski listopad to je porast za 87 osoba. Istovremeno, u listopadu je iz pakračke evidencije posao dobilo 60 osoba (27 muškaraca i 33 žena) od čega 44 na području županije, a 16 u ostatku Hrvatske. Samo četvero njih je dobilo posao na neodređeno vrijeme, dok je 56 dobilo na određeno.

Tijekom listopada 69 osoba su novoprijavljene u evidenciji što je za 30 manje nego u rujnu, odnosno 32 manje nego lanjskog listopada.

Što se tiče teritorijalnog rasporeda, 301 nezaposlena osoba je s prebivalištem na području Grada Pakraca, što je tek sedam manje nego mjesec dana ranije, ali za 30 više nego lani istoga dana, dok je 217 osoba s prebivalištem na području Grada Lipika što je također smanjenje za sedam osoba u odnosu na prethodni mjesec, ali 57 više u odnosu na prethodnu godinu. Novčanu naknadu u prosječnom iznosu od 2.430 kuna je primilo 109 osoba.

Na području naše županije u evidenciji nezaposlenih posljednjeg listopadskog dana bile su 2872 osobe ili 68 više nego u rujnu, ali i 562 osobe više nego lanjskog listopada (+24,8%).

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, krajem listopada 2020. kod poslodavaca sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji bilo je 19.447 zaposlenih koji su zajedno s 2.872 nezaposlene osobe činili aktivno stanovništvo županije. Stopa nezaposlenosti iznosila je 12,7% i povećana je u odnosu na rujan za 0,2 postotna boda. Na međugodišnjoj razini zaposlenih je manje za 128 osoba ili 0,7%, a nezaposlenih je više za 562 osobe ili četvrtinu.