banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

Na prosinačkoj sjednici zastupnici u Hrvatskom saboru su u značajnoj mjeri izmijenili Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Niz promjena je administrativnog karaktera, a građanima su najinteresantnije izmjene koje imaju za cilj smanjivanje troškova obnašanja lokalne vlasti.

Konkretno Pakrac, kao i drugi mali gradovi, ostaju bez dužnosti zamjenika gradonačelnika/ce, kod nas sada Marijan Širac. Ova izmjena se primjenjuje bez obzira bilo da je riječ o profesionalnoj ili volonterskoj dužnosti – zamjenik gradonačelnika se više neće birati, osim iz redova nacionalnih manjina što je regulirano Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, čime i nije dio ove problematike.

 

Druga novost je da se u odnosu na postojeće stanje općinska i gradska vijeće te županijska skupština smanjuje brojem vijećnika za 10 posto. Konkretno to u Pakracu znači da ćemo u svibnju umjesto 15 vijećnika birati 13, što će za posljedicu imati da za prvog vijećnika sa stranačke/koalicijske/nezavisne liste više neće biti dovoljno preći izborni prag od 5 posto, nego će lista trebati dobiti više od oko 7 posto glasova izašlih birača. Ukoliko među 13 izabranih pakračkih vijećnika ne budu dva predstavnika srpske nacionalne manjine, odnosno jedan predstavnik talijanske nacionalne manjine, broj vijećnika se proširuje za onaj broj do postignuća kvote predviđene spomenutim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Kako će se popis stanovništva obaviti u travnju, a lokalni izbori su predviđeni za svibanj, još neće biti poznati nacionalni sastav stanovništva prema ovogodišnjem popisu te će se u mandatu 2021-25. godine primjenjivati rezultati s popisa stanovništva iz 2011. godine.

Novi zakon kojim se regulira lokalna samouprava predviđa i limite u pogledu naknade vijećnicima za vijećnički rad. No kako su naši vijećnici plaćeni neto 500 kuna po prisustvovanju na sjednici, s tom naknadom su daleko ispod dozvoljenih limita pa s te strane gradski proračun neće uštedjeti. Ali hoće po pitanju proračunske stavke naknade dužnosnicima, posebno u Pakracu iz dva razloga: prvi je već spomenuta plaća dogradonačelnika koja će u idućoj godini biti umjesto 12 puta isplaćena upola manje, ali i činjenicu da nam je gradonačelnica od kolovoza na radnom mjestu u Hrvatskom saboru, a u Pakracu volonter bez prava na naknadu, tako da umjesto njenih osam i nešto više plaća, kao u ovoj godini, neće biti isplaćena iz proračuna niti jedna.

Konkretna ušteda u brojkama

Konkretno u brojkama to znači slijedeće: u 2019. godini gradonačelnica i njena dva zamjenika su porezne obveznike koštali 655 tisuća kuna, prošle godine zbog manje isplaćenih plaća gradonačelnice je to 553 tisuće, a u planu za ovu godinu je 291 tisuća koliko treba za isplatu šest plaća zamjeniku s njene liste, odnosno 12 zamjeniku iz redova srpske nacionalne manjine. U 2022. od dužnosnika ostaje nam samo 12 plaća za njega, dakle oko 190 tisuća kuna.

Što se tiče vijećničkih naknada iz proračuna je u 2019. potrošeno 87 tisuća, lani i ove godine je u planu 110.000 kuna (16 vijećnika x 5 sjednica s brutom naknadom od oko 1200 kuna). No dođe li do manjeg broja vijećnika i ta stavka će biti manja što opet ovisi o broju sazvanih sjednica i odazivu na nju.

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.