županija Dan državnosti 2024

Poljoprivreda 1024x614 c

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Zeleni trokut“ (jedinici lokalne samouprave Pakrac, Lipik, Novska, Jasenovac  i naselje Janja Lipa) cilj je natječaja koji je na svojoj mrežnoj stranici objavila 15. siječnja istoimena lokalna razvojna agencija.

Kroz natječaj obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrti, trgovačka društva i zadruge temeljom kandidiranog projekta mogu ostvariti nepovratnu novčanu potporu u iznosu do 113.278,50 kuna koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.  Kako je LAG-u za ovu namjenu na raspolaganju ukupno  1.7 milijuna kuna, natječaj omogućuje sufinanciranje najmanje 15 projekata u maksimalnom iznosu.

Sredstva potpore se mogu utrošiti na projekte koji predviđaju kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu; kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda te troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata,  te usluga stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje prijave projekta.

Prijave projekta se podnose od 1. veljače do  3. ožujka isključivo poštom na adresu LAG „Zeleni trokut“, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Na nekim sličnim prethodnim  natječajima LAG-a nije bilo dovoljno kandidiranih projekata ili projekata koji su udovoljavali kriterijima. Igor Matek, upravitelj LAG-a, vjeruje da na ovom neće biti takvih poteškoća jer je na online informativnoj prezentaciji što je održana 18. siječnja sudjelovalo 13  što konzultanata, što potencijalnih korisnika.

Sredstva dobivena na ovom natječaju se isplaćuju u dvije jednake rata; prva po potpisivanju ugovora, a druga po završetku projekta i moraju se iskoristiti najkasnije do 30. lipnja 2023. godine. Projekti se boduju i odobravaju najprije na razini LAG-a, a konačni sud daje Agencija za plaćanje u poljoprivredi.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u LAG-u isključivo upitima dostavljenim elektronskom poštom pri čemu LAG, kao provoditelj, ne može biti u savjetodavnoj funkciji, upozorava Matek.

županija Dan državnosti 2024