županija Dan državnosti 2024

ulaz komunalac scaled 1024x614 c

S računima za siječanjsku potrošnju plina Komunalac je potrošačima poslao i obavijest da od 31. ožujka prestaje pružati uslugu opskrbe plinom u domaćinstvima u obvezi javne nabave te će se tim poslom na našem području baviti europski div u toj djelatnosti, hrvatska ispostava njemačke tvrtke E.On Plin sa sjedištem u Zagrebu.

 

O čemu su točno radi pokušali smo doznati u razgovoru s direktorom Komunalca Josipom Bišćaninom i Mariom Komljenovićem, voditeljem službe.

U cijeni moguće sitne korekcije

Ono najvažnije za potrošače, plin će i dalje moći koristiti na način kao i do sada, pri čemu će cijena biti poznata tek nakon 23. ožujka kada ju odredi Hrvatska energetska regulativna agencija (HERA), a iskustva iz ranijih godina su takva da se u odnosu na staru cijenu ona razlikovala u nekoliko lipa više ili manje po kubiku što će najviše ovisiti o nabavnoj cijeni plina na svjetskom tržištu.

Ugovor svejedno valja pročitati

No prije nego što objasnimo ove novine potrebno je potrošačima ponešto objasniti iz sadašnjeg kompliciranog sustava distribucije u kojem sudjeluje HEP kao veledobavljač za našeg opskrbljivača, sada Komunalac, a u kojem još kao regionalni transporter sudjeluje grupa Plinacro, odnosno tvrtka Pakrac-Plin kao vlasnik lokalne plinske mreže pa se u tom procesu pojavljuje kao distributer. Naravno da svi oni, uz učešće države s PDV-om sudjeluju u cijeni kubika plina, koja sada u najčešćem tarifnom modelu (ovisno o mjesečnoj potrošnji) takozvanom TM2 iznosi nešto manje od tri kune po kubiku. Već spomenuta HERA domaćinstva u potrošnji plina tretira kao zaštićene potrošače omogućujući svakom kućanstvu da sklopi ugovor s ovlaštenim opskrbljivačem (sada kod nas Komunalac, od 1. travnja spomenuti O.Em) o opskrbi plinom po takozvanom modelu „u obvezi javne usluge“ koji im jamči uvjete i cijenu koju propisuje HERA i ostavlja mogućnost da takav ugovor raskinu u svakom trenutku. No svaki potrošač ima mogućnost da ne prihvati takav vid zaštite potrošača i sklopi ugovor s bilo kojim drugim opskrbljivačem, ali po tržišnim uvjetima dakle ugovorenoj cijeni, ugovorenim načinom plaćanja na ugovoreni rok za što sam snosi rizik nepovoljnijih uvjeta, ali i mogućnost da ovisno o kretanju cijene plina na svjetskom tržištu plin kupuje jeftinije od onih u „javnoj usluzi“. Mada većina potrošača to ne zna, na isti način naša kućanstva opskrbljujemo i električnom energijom, a tehnološki na sličan način funkcionira i usluga telefonije u našim domaćinstvima. Iz ova dva dodatna primjera usluga u našim domaćinstvima je vidljivo da potrošači nemaju nekog jakog razloga puno „razbijati“ glavu oko tog ugovaranja. I naši sugovornici u Komunalcu, bez obzira na dugogodišnje iskustvo u tom energetskom segmentu, ne žele na tom planu savjetovati potrošače. Tim prije jer cijene plina iz „javne usluge“ će biti poznate tek 23. ožujka  kada će sa svojom ponudom i cijenama izaći i tržišni opskrbljivači. No upozoravaju građane da ipak pažljivo pročitaju sadržaj ugovora koje namjeravaju potpisati s opskrbljivačem, bez obzira radi li se o tržišnom, ili o onom iz „javne usluge“. U svakom slučaju koga god odaberu Pakrac Plin i dalje ostaje operater distribucijskog sustava kojeg potrošači mogu kontaktirati vezano za sva pitanja tehničke naravi kao što je očitanje brojila, energetska suglasnost, novi priključak i slično, samo će im računi za potrošeni plin stizati, ne više s Gavrinice, nego iz Zagreba ili odnekud drugdje. 

Umjesto Komunalca plin će nam prodavati njemački div

Sama ova promjena opskrbljivača za domaćinstva s Komunalca na E.On dakle za potrošače u funkcionalnom smislu  ne znači skoro ništa, a što znači za Komunalac kao tvrtku.

Direktor Josip Bišćanin kaže da će gubitkom statusa opskrbljivača za potrošače plina iz javne usluge u 2021. godini izgubiti oko pet milijuna kuna ili trećinu godišnjeg prihoda. No istovremeno će izgubiti i približno toliko troškova (nabavna cijena, administrativni i operativni  troškovi) koji su svi morali biti stisnuti u oko 3 posto od konačne cijene kubika plina koliko je iznosila od HERE odobrena razlika između nabavne i prodajne cijene plina. Ono što je dobro, nitko od zaposlenika Komunalaca, od cijepanja tvrtke, odnosno izdvajanja djelatnosti vode i plina, ne radi isključivo na poslovima opskrbe plina nego se bave i drugim djelatnostima (sakupljanje otpada, upravljanje zgradama, dimnjačarska služba i slično) pa neće biti potrebe za otkazima. Osim toga i dalje im ostaje dio opskrbe plinom za pravne osobe koje ne mogu biti u sustavu javne usluge nego isključivo na tržištu. Da li će i domaćinstvima, koje umjesto zaštićenog kupca žele preuzeti rizik tržišne ekonomije, omogućiti svoju opskrbljivačku uslugu, odlučit će kada vide što nudi javna usluga, a što tržišna konkurencija.

županija Dan državnosti 2024