Zaželi 2

Prošlo je više od šest mjeseci otkako žene zaposlene u sklopu projekta „Žena ispred vremena“ skrbe za korisnike projekta čije je opći cilj pridonijeti smanjenju nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti omogućavanjem pristupa tržištu rada i unapređenjem radnog potencijala teže zapošljivih žena te pružanjem adekvatne pomoći i podrške starijim, nemoćnim i osobama u nepovoljnom položaju. Kroz projekt je zaposleno 35 žena na razdoblje od 12 mjeseci. Svaka skrbi o 6 korisnika, odnosno 210 krajnjih korisnika je obuhvaćeno projektom.

 Do sad je došlo do promjene ukupno 25 krajnjih korisnika, od kojih je samo njih 5 samoinicijativno odustalo shvativši da im takva vrsta pomoći ipak nije potrebna. Korisnike su zamijenili novi koji su se naknadno prijavljivali kako bi bili uključeni u projekt, izvijestila je Adriana Pepić, voditeljica projekta.

Osim promjena korisnika, nastavila je Pepić, promijenila se i jedna zaposlenica s kojom je, zbog odlaska u mirovinu, potpisan Sporazum o raskidu radnog odnosa. Umjesto nje zaposlena je nova žena koja se u tom trenutku nalazila na Zavodu za zapošljavanje te je udovoljavala uvjetima za zapošljavanje u sklopu projekta.

Korisnici primaju usluge pomoći u dostavi namirnica, lijekova, pripremi obroka, u održavanju čistoće stambenog prostora, brigu o higijeni, pomoć pri plaćanju računa, pratnju pri odlasku liječniku, pomoć u socijalnoj integraciji, međutim, prema iskustvu s terena jasno je da je mnogima od njih najvažniji razgovor i druženje s osobom koja ih obilazi.  Osim usluga, korisnici primaju i mjesečnu zalihu kućanskih i ostalih higijenskih potrepština.

Kontrole na terenu provode se redovno i iz razgovora s korisnicima i zaposlenim ženama može se zaključiti kako je projekt „Žena ispred vremena“ ostvario pozitivan utjecaj na zaposlenice i značajno poboljšao kvalitetu života korisnika, starijih, nemoćnih osoba i osoba s invaliditetom. 

Projekt „Žena ispred vremena“ ukupne vrijednosti 3.250.300,00 kn, financira se 100% iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci - 18.06.2020.-18.12.2021. godine. Projektni partneri su Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Centar za socijalnu skrb Pakrac i Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Požega. 

alta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca