javni radovi

Na službenoj gradskoj stranici objavljen je javni poziv zainteresiranima da se jave za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada za 2021. godinu. Zapošljavaju 10 osoba na radnom mjestu radnik na revitalizaciji javnih površina, koje moraju biti prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru "Javni rad" pri čemu stručna sprema i radno iskustvo nisu presudnog značaja.

Dokumentaciju potrebnu za prijavu čine: zamolba, kopija osobne iskaznice, potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dokaz o posebnom statusu.

Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ najkasnije do 24. travnja.

U lanjskom programu od početka rujna do kraja veljače je radilo devet osoba.