sadnja cvijeća

Ovog tjedna specijalizirana osječka tvrtka „Floreo“  sadi nisko raslinje, ruže i različite sadnice cvijeća, ukupno 424 komada, i to bi trebalo sutra biti završeno što je ujedno predviđeno kao zadnja fizička aktivnost na izgradnji pakračkog glavnog trga i šetnice u Ulici hrvatskih velikana. Nakon toga izvođač, Poduzeće za ceste Slavonski Brod i pakračka gradska uprava trebaju pripremiti dokumentaciju tako da se možda već idući tjedan može očekivati i tehnički prijem.

No bez obzira što tehnički prijem nije obavljen građani mogu koristiti sve sadržaje na trgu što do sada nije slučaj, kažu u gradskoj upravi. Razlog je i to što građani nekim od postavljenih instalacija nisu možda prepoznali namjenu.

Okrugli stup od inoksa na uglu kod pošte je namijenjen oglašavanju građana i udruga. Po noći je osvijetljen tako da su oglasi čitljivi i u mraku. Oglasni prostor u postolju sata je pak namijenjen za službene obavijesti gradske uprave.

Isto tako je uočljivo da građani jako malo koriste stalke za bicikle koje češće naslanjaju na klupe nego za to predviđena mjesta. Dva stalka se  nalaze na trgu, a jedan na ulazu u šetnicu, na Trgu dr. Franje Tuđmana, ukupno za 15 bicikala. Inače poštivajući prometna pravila pješačkom zonom biciklisti se ne bi smjeli kretati.    

bicikl

oglasni stup

sat oglas

kovnica