djeca turisti

U pakračkom Dječjem vrtiću Maslačak od iduće pedagoške godine bit će ukupno 261 dijete u 15 odgojnih skupina, od kojih je pet jasličkih i deset vrtićkih skupina uključujući i onu po vjerskom programu koja se po prvi put uvodi od jeseni. Od tog broja djece, 88 je novoupisanih, što je znatna razlika u odnosu na 55 djece, predškolaca, koji će iz vrtića otići u školu, rekla je ravnateljica vrtića Višnja Klobučar koja ni sama ne može objasniti otkud toliki „baby boom“ pogotovo u jasličkoj dobi.

Najveći broj djece ikad

„Koliko ja znam, ovo je najveći broj djece ikad upisan u pakrački vrtić, i to osobito u jaslice, zbog čega ćemo u područnom vrtiću na Kalvariji uvesti nove dvije jasličke skupine, za djecu godišta od 2021. do 2019. Pretpostavljam da se dogodio dolazak jedne nove grupacije ljudi koji su došli ovdje živjeti i raditi. Moram priznati da u prijavama ima jako puno meni nepoznatih prezimena, novih ljudi koji su vjerojatno doselili… Ne znam da li je to povezano sa koronom ili potresima, ali možda su se mladi ljudi odlučili, s obzirom da posao mogu raditi i online, odgajati djecu u nekom mirnijem okruženju za razliku od urbanih sredina gdje je sve puno stresnije“, pojašnjava ravnateljica.

Grad se otvorio

Grad se svojim programima i mjerama otvorio prema mladim ljudima, na primjer potporom pri rješavanju stambenog pitanja ili mjerom Tri plus kojom pomaže obiteljima sa troje i više djece, čime je napravljena dobra i privlačna ponuda za mlade. S druge strane, Pakrac ima sve što je nužno za kvalitetan život, od osnovne i srednje škole, bolnice do raznih kulturnih i sportskih sadržaja, a također vrtić upisuje svako dijete, nema odbijanja niti lista čekanja kao u nekim drugim gradovima. Klobučar naglašava da je kroz projekt „Maslačak ispunjava želje“, koji se provodio 30 mjeseci, u vrtiću organiziran smjenski rad do 21 sat, koji opet otvara mogućnost ljudima koji rade u popodnevnim satima da imaju gdje ostaviti djecu na čuvanje. Iako je projekt završio 19. svibnja, dok se čeka odobrenje njegovog nastavka, Grad je odlučio i dalje financirati takav rad vrtića, jer se pokazao kao koristan i potreban.

priredba vrtić

Potrebno preurediti prostor

Povećanje broja djece, osobito jasličaraca, povlači za sobom i pitanje gdje ih smjestiti. Kao najbolje rješenje nametnulo se formiranje dviju novih jasličkih skupina na Kalvariji, koje bi bile smještene u dosadašnjim prostorijama odgojnih skupina, dok će se postojeće mješovite grupe spojiti u jednu i smjestiti u veliku prostoriju koja je služila kao dvorana. Također, uredit će se novi sanitarni čvor i proširiti kuhinja, u kojoj se do sada samo servirala hrana koja je dovožena iz centralnog vrtića, dok će se od jeseni u njoj i pripremati hrana. Od 21. lipnja započeo je ljetni rad vrtića koji je organiziran samo u centralnom objektu, tako da na Kalvariji mogu započeti radovi koji, zajedno s opremanjem, trebaju biti gotovi do 1. rujna i početka nove pedagoške godine.

dvorana kalvarija

Novi objekt u „kući časnih sestara“

Bučno i užurbano ovog ljeta će biti i u objektu bivše „kuće časnih sestara“ gdje će, također od iduće pedagoške godine, s radom započeti cjelodnevni, desetsatni, vjerski program namijenjen djeci u dobi od navršene tri godine do polaska u školu. Iako je zgrada u vlasništvu Župe Pakrac, u nedavnom razgovoru gradonačelnice Anamarije Blažević i požeško-slavonskog biskupa Antuna Škvorčevića dogovoreno je da će u suradnji s Požeškom biskupijom program provoditi Dječji vrtić Maslačak. Unutrašnjost zgrade je oličena u bijelo i postavljeni su parketi, preostaju završni radovi na fasadi i u dvorištu, kao i opremanje. Osim nabave sprava za dječje igralište, u planu je izgradnja i sjenice za održavanje aktivnosti na otvorenom. Dvorište je ograđeno, a radi sigurnosti djece, ulazit će se bočno, kroz dvorište župnog dvora. Ravnateljica Klobučar pojašnjava da je vjerski program po pedagoškim standardima i kurikulumu isti kao nacionalni program, samo će on imati elemente vjerskog odgoja. „U svim vrtićima na primjer slavimo Uskrs i Božić, no tamo to pobliže pojašnjavaju, naravno prilagođeno dječjem dobnom uzrastu. Prije jela je specifično da se prekriže ili izgovore molitvu i slično.“

vjerski vrtić

U tijeku su prijave za upis djece u vjerski program pa će se sukladno broju interesenata rasporediti preostala djeca po odgojnim skupinama. Iako je još sve u fazi pripreme, neminovno je da će doći i do novih zapošljavanja. Tako će na Kalvariji trebati nekoliko odgojiteljica i kuharicu, dok će u vjerskom vrtiću od tehničkog osoblja biti zaposlena jedna kuharica-spremačica (hrana će se dovoziti iz centralnog) i dvije časne sestre koje moraju biti odgojiteljice, odnosno koje rade u vrtićima i educirane su za rad sa djecom.

Što se tiče ostalih područnih vrtića, u Badljevini će od jeseni imati 16 djece (s tim da tamo vrtić pohađaju i djeca iz susjedne, Bjelovarsko-bilogorske županije), u Obriježi će ih biti devetero, dok su u Prekopakri popunili jednu skupinu s 22 djece.

Novi programi

„Ovog proljeća najavili smo uvođenje novih cjelodnevnih programa, engleskog i Montessori, s obzirom da imamo tri educirane odgojiteljice za te programe, no budući da se dogodila ovakva situacija sa velikim brojem nove djece, koju nitko nije očekivao, to je trenutno „na čekanju“, jer sad to prostorno ne možemo osigurati, ali ćemo ići s kraćim programima ako bude zainteresiranih“, govori Klobučar i ističe da će vjerojatno biti problem sa pronalaskom odgojitelja predškolskog odgoja, no zakon predviđa u tom slučaju i mogućnost zapošljavanja učitelja razredne nastave, odnosno studenata.

kalvarija

Završila je još jedna, neobična pedagoška godina prepuna izazova kako za djecu i roditelje, tako i za odgojitelje i administrativno-tehničko osoblje vrtića. „Što se tiče korone, mogu reći da smo imali sreće. Imali smo dva slučaja oboljenja od covid-a kod odgojiteljica s tim da je samo jedna grupa išla u izolaciju, dok se druga kolegica razboljela za vrijeme božićnih blagdana kad vrtić nije radio pa nije bilo potrebe za izolacijom djece. Protuepidemiološke mjere su bile takve da su roditelji dovodili djecu do vrtićkih vrata, nisu ulazili, i na taj način smo smanjili kontakte u svrhu očuvanja zdravlja i djece i svih zaposlenih, i mislim da smo u tome uspjeli“, govori ravnateljica i dodaje da su, čim je to bilo moguće, sukladno naputku Ministarstva osigurali cijepljenje svim zaposlenicima koji su to željeli.

Rad u lockdownu

Za vrijeme prvog lockdowna odgojiteljice su sa roditeljima uspostavile kontakte putem mrežnih stranica, na kojima su i kasnije, prigodom blagdana i Dana Grada objavljivale video uratke njihovih odgojnih skupina, a nažalost i ove godine je izostala tradicionalna završna priredba, „no bit će još druženja, sve ćemo to nadoknaditi, ali ne možemo si dozvoliti popuštanje, jer još uvijek nije vrijeme za to. Djeca i njihova sigurnost su na prvom mjestu“, poručuje ravnateljica i dodaje da su jedino predškolci sa svojim odgojiteljicama i roditeljima imali jedno skromnije druženje za oproštaj, no to je bilo u organizaciji roditelja, a ne vrtića.

višnja ured

Iako za sad nemaju u planu nove projekte, osim nastavka „Maslačak ispunjava želje“ putem kojeg su zaposlili pedagoga i logopeda te osigurali smjenski rad, i dalje će raditi na poboljšanju materijalnih uvjeta u vrtiću, ulagati u edukaciju odgojitelja i stručnog osoblja kako bi podigli kvalitetu vrtića na najveću moguću razinu. „Više je djece u vrtiću nego prije Domovinskog rata, više je i lokacija vrtića, neki su potpuno obnovljeni, a sagrađene su jaslice kojih nije bilo prije… Grad se uređuje, i sigurna sam da je cilj gradonačelnice podići kvalitetu življenja na visoku razinu, a naročito to ide na ruku mladim ljudima“, zaključuje Višnja Klobučar.

GRADONAČELNICA ANAMARIJA BLAŽEVIĆ: Osigurati mjesto svim zainteresiranim

„Ne mogu sa sigurnošću reći koji je razlog povećanog interesa za upise u vrtić, no ono što pratim, su na primjer podaci policijske uprave po kojima je 2020. godine na području Grada Pakraca prebivalište prijavilo 77 osoba koje su doselile sa drugih područja RH te 21 osoba iz inozemstva, a prijavljeno je i prebivalište 62 novorođenčadi. Bilo je i odlazaka, ali značajno manje“, rekla je gradonačelnica i naglasila da je Pakrac prema statističkim podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje jedini grad u županiji kojem raste broj zdravstveno osiguranih osoba.

„Nama je cilj da se za svako dijete, za kojeg roditelj iskaže interes da bude polaznik predškolskog odgoja i obrazovanja na području Pakraca, nađe mjesto u vrtiću i zbog toga smo se odlučili na ovu intervenciju kako bi prenamijenili vrtić na Kalvariji uz strogo poštivanje pedagoških standarda“, kaže Blažević i dodaje da se za sad ne razmišlja o povećanju cijene vrtića, no zato se intenzivno razmišlja da se krene u projektiranje jednog novog dječjeg vrtića u istočnom dijelu grada, s obzirom da je primjetan sve veći broj doseljavanja na područje „pilane“ i Kusonja.