vodozahvat Šumetlica

Dotok vode u javni vodovodni sustav Šumetlica je još uvijek veći od potrošnje te za sada nema opasnosti od nestašica ili potrebe za redukcijom, rekao je Marijan Pierobon, direktor Voda Lipik, opskrbljivača vodom našeg područja. Potok Šumetlica je još uvijek dovoljno izdašan za dnevnu potrošnju naših građana tako da vodocrpilište Gaj i dalje radi samo na tehničkom minimumu, a podizanje razine njegovog crpljenja i upumpavanja vode u javni vodovodni sustav će se primijeniti kada dotok iz Šumetlice bude manji od potrošnje koja se u prosjeku kreće oko 35 litara vode u sekundi. Zadnji put smo takvu situaciju imali u kolovozu 2017. godine kada je dovoljno vode osigurano upravo zahvaljujući tog proljeća dovršenog crpilišta u Gaju. Kada bi to u slučaju nastavka sušnog razdoblja moglo biti, ne može se procijeniti.

Nažalost vodoopskrbni sustav Šumetlice ima samo jedan akumulacijski bazen kapaciteta 1800 kubnih metara koji ne služi kao stvaranje zaliha nego za tehničko funkcioniranje sustava kao što je osiguranje pritiska u cijevima te izravnavanje dnevne potrošnje (noć-dan) te stoga pozivanje građana unaprijed na štednju vode ili preventivna redukcija ne bi imalo nikakvog učinka niti smisla, kaže Pierobon. Dođe li do stanja manjeg pritoka od potrošnje, najprije će se podići razina crpljenja vodozahvata u Gaju, a nakon toga pozvati građane na štednju te na kraju uvesti i redukcija o čemu će građani biti informirani putem naših lokalnih medija.

sadašnji objekt jug Medium