program tri plus

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći korisnicima iz programa "Tri plus" u 2023. godini objavio je Grad Pakrac na www.pakrac.hr.

Pravo na pomoći iz ovog programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada ostvaruju državljani Republike Hrvatske, obitelji s troje i više djece koja su u dobi do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca. Pomoći se mogu odnositi na troškove stanovanja kroz godišnji iznos komunalne naknade i 150 kuna mjesečno za komunalne i druge režijske troškove, 50 posto mjesečne cijene redovnog programa dječjeg vrtića za dijete koje pohađa redovni program vrtića i podmirivanje troškova prijevoza, odnosno pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu djetetu, javnim prijevozom vlakom ili autobusom.

Pomoći iz ovog Poziva dodjeljuju se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca iduće godine. Zahtjevi s pripadajućim prilozima se podnose do 30. studenoga 2023. poštom u zatvorenoj omotnici ili neposrednom predajom u gradskoj upravi.