javni rad unutra 1024x685

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva izdalo je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije, upozorava Tomislav Luksetić, pakrački komunalni redar.

Prema njoj, vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama dužni su o svom trošku provoditi agrotehničke, kemijske ili mehaničke mjere uklanjanja ambrozije.

Odluka predviđa kaznu od 66,36 do 265,45 eura za fizičke osobe, od 66,36 do 663,41 eura za fizičku osobu obrtnika, a 66,36 do 1327,23 eura pravna osoba. Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 39,82 do 66,36 eura. Isto tako, propisano je da su vlasnici nekretnina dužni bez obzira koriste li ih ili ne redovito održavati okoliš svojih objekata i okućnice (redovito kositi, održavati živice, ukrasno bilje ,drveće, voćke te ostalo bilje).

„Redovitim održavanjem svih površina smanjit ćemo mogućnost dolaska divljih i drugih životinja u urbane sredine, kao i spriječiti razne zaraze koje dolaze sa zaraslim površinama, a sve u cilju zdravlja i sigurnosti građana na području Grada Pakrac“ poručuje Luksetić.