banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

nsk

Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je Gradu Pakracu 19.440 eura za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima na području Grada, na temelju Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu. Ugovor o dodjeli financijskih sredstava gradonačelnici Anamariji Blažević uručila je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić na svečanosti uručivanja koje je održano 11. srpnja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Ovakav projekt provodi se prvi puta u Hrvatskoj te je za njegovu provedbu osigurano 785 tisuća eura u državnom proračunu. Projektom će biti sufinancirani troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području Grada Pakraca.

Nadalje, ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine. Korisnici koji sklope dodatke i izmjene ugovora nakon objave ovog Poziva, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se izmjenama i dopunama ne povećava iznos ugovorene najamnine. Korisnici koji zbog isteka ugovora prije 31. prosinca 2023. godine sklope novi ugovor o najmu, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se novim ugovorom ne povećava iznos ugovorene najamnine, navodi se u uvjetima ovog pilot projekta.

Detaljniji uvjeti bit će objašnjeni u javnom pozivu mladim obiteljima i mladima za dostavu prijava za sufinanciranje troškova, a čija se objava od strane Grada Pakraca očekuje uskoro, o čemu ćemo vas naknadno obavijestiti.

Fotografija: Compas
banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.