propust odvojak bolnička Medium

Na sporednom putu Bolničke ulice, koji se nalazi na „Stazi Lipicanaca i kune“ danas su započeli radovi na projektu „Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda – Lijeva obala – Faza 3“, koji bi trebali biti dovršeni do kraja godine, doznajemo od Kristijana Hroha iz Hrvatskih voda, voditelja ispostave za mali sliv "Ilova-Pakra" – Daruvar.

Ova faza radova uključuje rekonstrukciju tri postojeća cestovna propusta na kanalu Vukovarski koji je dio sustava obrane od poplava i to propusta u Vukovarskoj ulici, u Bolničkoj ulici te na spomenutom sporednom putu Bolničke ulice. „Postojeći cijevni propusti svojim profilom ne zadovoljavaju novo projektirano rješenje te će isti biti uklonjeni i izgrađeni novi propusti od betonskih betondan cijevi promjera DN 1000, dok je sama širina novih propusta usklađena s projektom rekonstrukcije nerazvrstanih cesta koji je trenutno u izradi“, navodi Hroh. Ukupna vrijednost radova iznosi 62.5 tisuće eura s PDV-om, sredstva su u cijelosti osigurale Hrvatske vode, a radove izvodi tvrtka ELMO d.o.o. iz Grubišnog Polja.

Na zahtjev Grada Pakraca, Hrvatske vode su izradile tehničko rješenje sustava za zaštitu Grada Pakraca od bujičnih voda koji je podijeljen na dva dijela – zaštita lijeve obale se sastoji od ukupno četiri faze, dok se zaštita desne obale Grada sastoji od ukupno pet faza. U sklopu cjelokupnog projekta planirana je izgradnja novih otvorenih i zacjevljenih kanala, zacjevljenje postojećih kanala, izgradnja mikroretencije te rekonstrukcija postojećih cestovnih propusta. Za pojedine faze su ishođene građevinske dozvole, za pojedine je u tijeku postupak ishođenja iste, dok se za preostale završava glavni projekt na temelju kojeg će se predati zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole, doznajemo od Kristijana Hroha.

Kako nam je rekao Marijan Malogorski, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti u gradskoj upravi, uslijed rekonstrukcije cestovnih propusta vjerojatno će doći i do zatvaranja navedenih cesta na mjestu izvođenja radova, o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Privitak L.O. Faza 3 page 0001