ljetno

Grad Pakrac otvorio je Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima s područja Grada Pakraca, u sklopu projekta Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, gdje će raspodijeliti ukupno 19.440 eura na desetak obitelji i samaca za troškove stanovanja tijekom 2023. godine.

Središnji državni ured utvrdio je financijske potpore  iznosima:

- 180,00 eura (1.356,21 kuna) mjesečno za mladu obitelj s djecom

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj obitelji s  djecom iznosi  2160 eura (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine

- 120,00 eura (904,14 kuna) mjesečno za mladu osobu i mladu obitelj bez djece.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1440,00 eura (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine

Cjelokupan tekst natječaja, kao i svi obrasci, dostupni su na službenoj stranici Grada Pakraca.

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Grada Pakraca od 29. kolovoza s rokom prijave zaključno s 18. rujnom do 14  sati. Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom (datum i vrijeme naznačeno na koverti smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na ovaj javni poziv) ili osobno u Pisarnicu Grada Pakraca od 8 do 14 sati.