DSC00745 Medium

U prostorijama gradske vijećnice u kuriji Janković Udruga invalida rada Pakrac-Lipik jučer je održala svečanu Skupštinu povodom 55 godina rada te organizirala 12. susret osoba s invaliditetom "Pakrac 2023". Održali su rekreativno - sportsko natjecanje u belotu, pikadu, igri nabaci krug i visećoj kuglani, a rezultati su sljedeći:

VISEĆA KUGLANA: 1. Pakrac - Lipik, 2. Križevci 3. Županja
PIKADO: 1. Metlika (Slovenija), 2. Pakrac - Lipik, 3. Sisak
NABACI KRUG: 1. Zagreb, 2. Kutina, 3. Pakrac - Lipik
BELOT: 1. Križevci, 2. Zagreb, 3. Pakrac - Lipik

Dizajn bez naslova

Fotografije: Udruga invalida rada Pakrac - Lipik

 Goste iz Siska, Županje, Donje Stubice, Zagreba, Križevaca i slovenske Metlike prigodnim riječima pozdravio je Zlatko Pečanić, predsjednik udruge i Marija Martinelli ispred Grada Pakraca te su tako tradicionalno druženje i proslavu svojim odazivom i sudjelovanjem u igrama uveličale prijateljske udruge iz svih krajeva Hrvatske, ali i Slovenije.
Udruga je osnovana 1968. kao Savez invalida Pakrac da bi 1985. promijenila naziv u Općinska konferencija invalida rada Pakrac koji je bio zadržan do 1997. godine kada dobiva naziv koji se zadržao i do danas.

Poglavito su vodili brigu oko zapošljavanja i prekvalifikacije invalida rada, pomagali u skladu sa svojim mogućnostima članovima u pružanju pravne pomoći, ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja RTV pristojbe, godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, a organiziraju i izlete po jadranskim odmaralištima. Također izrađuju radove u kreativnoj radionici s kojima sudjeluju na sajmovima u organizaciji Pakraca i Lipika, posjećuju članove u njihovim domovima sa skromnim poklonima te trenutno broje 78 članova.

DSC00763-Medium
DSC00755-Medium
DSC00757-Medium
DSC00753-Medium
DSC00751-Medium
DSC00748-Medium
DSC00747-Medium
DSC00744-Medium
DSC00743-Medium
DSC00741-Medium