stabla aleja

Proteklih dana Grad Pakrac je ozelenjen sa 69 stabala, od čega se polovina odnosi na Aleju kestenova koja je dobila novi drvored crvenog divljeg kestena na potezu od zgrade „pedagoške akademije“ do semafora na Krndiji, izvijestio je Dino Briški, viši stručni suradnik za graditeljstvo u gradskoj upravi.

„Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za radove na sadnji stabala na području Grada Pakraca, odabrana je tvrtka Floreo d.o.o. iz Osijeka s ponudom u iznosu od 32.853,75 eura s PDV-om. Radovi su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 21.327,60 eura s uključenim PDV-om, dok se ostatak financira iz proračuna Grada Pakraca“, rekao je Briški.

stabla bolnička

Osim Aleje kestenova, novi drvored dobila je i Bolnička ulica u kojoj su posađena stabla lipe, koja se nastavljaju na već postojeći drvored lipa. Također, u Bolničkoj je posađen jedan likvidambar preko puta gospodarske zone, a šest sadnica bagrema posađeno je u Ulici kralja Tomislava. U Cesarčevoj su dva nova stabla divljeg kestena, u Strossmayerovoj po jedno stablo tulipanovca i javora, u Ulici hrvatske policije iz Domovinskog Rata i na groblju u Badljevini po jedan likvidambar, dok je dječje igralište u Kusonjama bogatije za 5 stabala lipe, a ono u Ulici Andrije Hebranga za 6 lipa i 2 likvidambara.

stabla hebrngova