županija Dan državnosti 2024

 delfin naslovna

Članice Centra za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” i udruge S.O.S. Virovitica su danas obilježile Dan ravnopravnosti (17. travnja) javnom akcijom kod Gradske tržnice Pakrac na kojoj su podijeljeni informativni i promotivni materijali s ciljem osvještavanja važnosti ravnomjerne raspodjele roditeljskih i kućanskih obveza. Ista je i dio projekta „SuperTata“ koji provodi udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

„Ravnopravnost predstavlja temelj pravednog društva u kojemu svaka osoba ima jednake mogućnosti i prava. Naš zakon ravnopravnost definira kao jednako prisustvo žene i muškarca u svim područjima javnog i privatnog života, posjedovanje jednakog statusa, jednakih mogućnosti za ostvarivanje svih prava te jednake koristi od ostvarenih rezultata. Roditeljske uloge koje su često tradicionalno podijeljene mogu predstavljati prepreku u ostvarivanju ravnopravnosti pa kako bi navedena definicija uistinu zaživjela potrebno je raditi na aktivnijem uključivanju očeva u odgoj djece te ravnomjernoj raspodjeli kućanskih poslova. Očeva uključenost ima pozitivan utjecaj kako na djetetov kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj tako i na cijelu obiteljsku dinamiku. Ostvarivanju očinske uloge značajno pridonose pozitivni propisi kao što su očinski i roditeljski dopust. Ovi propisi otvaraju prilike za razvoj ravnopravnog roditeljstva, ali važno je da i cijela zajednica prepozna dobrobit ovakvog načina odgoja djece. Želimo podsjetiti sve osobe na važnost pružanja podrške kako bi svaki otac mogao ispuniti svoju ulogu na najbolji mogući način te kako bismo mogli stvoriti kvalitetnije i ravnopravnije okruženje za djecu, ali i cijelo društvo“, poručile su članice Delfina.

U sklopu projekta udruga S.O.S. Virovitica pruža pomoć, podršku i informacije očevima o ostvarivanju njihovih prava propisanih Zakonom te o aktivnijem uključivanju u djetetov život. Ove informacije dostupne su svakog radnog dana od 10:00 do 16:00 sati pozivom na broj 033 721 500.

županija Dan državnosti 2024