županija Dan državnosti 2024

Iz Komunalca nam javljaju da su na snazi nove cijene plina koje vrijede od 1. travnja. Priopćenje donosimo u cijelosti.

"Obavještavamo kupce plina da su na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2016. na snazi nove cijene javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge i primjenjuju se od 1. travnja 2016. godine.

Prema navedenoj Odluci, cijene prirodnog plina za krajnje kupce koje opskrbljuje Komunalac d.o.o. Pakrac od 1.travnja 2016. godine iznose kako slijedi:

  1.  Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM1 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh (≈ 540 Sm3) iznosi 0,2478 kn/kWh (bez PDV-a);
  2.   Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM2 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh (≈ 2.700 Sm3) iznosi0,2341 kn/kWh (bez PDV-a);
  3.  Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM3 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh (≈ 5.400 Sm3)  iznosi0,2341 kn/kWh (bez PDV-a);
  4.  Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM4 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh (≈ 10.800 Sm3) iznosi 0,2318 kn/kWh (bez PDV-a).

Zbog navedenog, molimo Vas da ukoliko osoba zadužena za očitanje plinomjera zbog nemogućnosti pristupa obračunskom mjernom mjestu ne uspije očitati stanje plinomjera, a nakon čega ćete dobiti pismenu obavijest, da očitate stanje na vašim plinomjerima kako bi mogli obračunati utrošeni plin po novim umanjenim cijenama (ISKLJUČIVO CRNA POLJA) i očitano stanje dostavite u razdoblju od 29.03 do 04.04.2016. na slijedeći kontakt:

Telefon za informiranje kupaca Komunalac d.o.o. Pakrac: +385 34 411 225
(ponedjeljak – petak od 7,30 do 15,00)

Napomena: Ukoliko krajnji kupac ne dostavi podatke o stanju plinomjera, opskrbljivač će potrošnju plina za razdoblje do dana stupanja na snagu Odluke utvrditi razmjerno broju dana potrošnje plina između očitanja stanja plinomjera na početku i na kraju obračunskog razdoblja

Plin će u prosjeku pojeftiniti oko 18%, što za kupce koji se griju na prirodni plin (većina ih je TM2) uštedu od oko 60-ak lipa po kubiku s PDV-om, te će nakon dužeg perioda cijena m3 s PDV-om koštati manje od 3 kn.

županija Dan državnosti 2024