Do kraja godine pakračkoj bolnici će najvjerojatnije biti vraćena pravna samostalnost što znači da će ponovo, kao i prije 1. siječnja 2014. godine biti samostalna ustanova. To su samo neslužbene informacije, onih službenih koje bi ovo potvrdile ili demantirale, za sada nema, jer o tome kod nadležnih nema jasan stav, dakle i proces povratka pravne osobnosti pakračkoj bolnici teče bez nekog dodatnog veselja, odnosno niti približno u intenzitetu kojim se pred više od dvije godine žalovalo kada su spajane ove dvije ustanove. Razlog je upitna mogućnost samostalnog rada pakračke bolnice izazvane kadrovskim poteškoćama.
Ovih dana u županiji očekuju objavu u Narodnim novinama službenu informaciju da se ukida zakon o sanaciji bolnica čime se njihove upravljačke funkcije vraćaju županiji. Nakon toga u roku od 15 dana skupština županije mora imenovati upravno vijeće Opće županijske bolnice Požega u sklopu koje djeluje i pakračka te vršitelja dužnosti upravitelja do njegovog imenovanja javnim natječajem.
U županiji, kao i u požeškoj bolnici, razmišljaju da je najbolje da se obje bolnice na našoj županiji, dakle požeška i pakračka nastave razvijati samostalno. Pitanje je samo kada odvojiti pakračku bolnicu da se u startu ne ugrozi njen opstanak, a u Požegi pretpostavljaju da je najbolje tu učiniti početkom godine. Naime, pakračkoj bolnici, što nam je potvrdio i još uvijek aktualni sanacijski upravitelj dr. Željko Glavić, problem je nedostatak liječničkog kadra pa bi za normalno funkcioniranje u ovom trenutku morala angažirati veliki broj vanjskih liječnika što podrazumijeva i dodatne velike troškove pa dovodi u pitanje njenu funkcionalnost. Dr. Glavić vjeruje da bi s vremenom se mogli stvoriti uvjeti za samostalno pakračko poslovanje.
I u pakračkoj gradskoj vlasti su za samostalnu bolnicu, ali je pitanje kada. Gradonačelnica Anamarija Blažević želi u Pakracu ponovo samostalnu bolnicu, ali kada za to bude sposobna.
U pakračkoj bolnici u veljači se sastae stručno vijeće koji čine svi liječnici specijalisti, sada 30 osoba, te su zaključili da je najbolje da pakračka bolnica ostane u sklopu požeške. Razlog je kadrovsko stanje. Sadašnjih 30 liječnika specijalista je nedovoljno za funkcioniranje bolnice. Osim što je kritično na ginekologiji gdje smo unazad mjesec dana ostali na samo dva matična specijalista, jedini liječnik specijalist hitne medicine je Požežanka, pa je i logično da je šef pakračkog hitnog prijema na kojem, pored toga, rade ponajviše liječnici specijalizanti iz Požege. Time nije kraj kadrovskim mukama jer Pakrac više nema mikrobiologa, a još cijeli niz ambulanti poput očne i otorine drže požeški liječnici pa bi kadrovski problemi mogli pretstavljati ozbiljnu teškoću na putu osamostaljivanja. (db)