JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTIMA NA KOJEM  javna DRŽAVNA  DC-5

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem  Državna  DC 5 da Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3 kao Upravitelj započinju s postupkom evidentiranja dijela Državne ceste u katastarskoj općini Omanovac temeljem zakona o cestama. Radovi započinju  28. studenog 2018. i od tog datuma  Hrvatske ceste d.o.o. započinju s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić,  dipl.ing.geod. Geo 1161 iz tvrtke GEO-LAND d.o.o..

Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 28.12.2018. između 11-13 sati u prostorijama gradske vijećnice grada Pakraca, Trg Bana Josipa Jelačića 18, II kat.

U slučaju vremenskih nepogoda radovi se prolongiraju.

 

                                                     Hrvatske ceste d.o.o.