M. hrvatske 7 Medium

Stambene zgrade na pakračkim adresama Matice hrvatske 7 i Andrije Hebranga 8 mogle bi ovog proljeća krenuti u program energetske obnove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na natječaju koji je Fond proveo lani u svibnju po principu najbrži prst, Komunalac kao  upravitelj pakračkim stambenim zgradama uz pomoć LRA Poduzetnički centar Pakrac i Grada Pakraca je kandidirao osam zgrada, osim ove dvije i zgrade na adresama Petra Preradovića od broj dva do broja pet, Bolnička ulica na brojevima 53,70 i 72 te Ulica hrvatskih velikana 9. Kako nam je pojasnio Mario Komljenović, voditelj odjela u Komunalcu na poslovima upravljanja stambenim zgradama, u program Fonda na razini cijele Hrvatske vrijedan u ovom ciklusu sufinanciranja u iznosu od 300 milijuna kuna, u prvoj su sekundi prijave među 236 najbržih ušle i četiri pakračke zgrade; osim ove dvije koje su i prošle i Petra Preradovića 4 i 5, te Bolnička 72, ali one nisu u kasnijoj proceduri ušli u program jer je projekt pokazao premali iznos ušteda (energetsku učinkovitost) dok preostale četiri zgrade nisu ušle u vremenski odobrenu kvotu.

A. Hebranga 8 Medium

Fond 60, vlasnici 40 posto

U ovom ciklusu Fond opravdane troškove energetske obnove financira sa 60 posto, a stanari s 40 posto cijene radova. To znači da je slijedeći korak osiguranje sredstava stanara za sudjelovanje u obnovi koje je Komunalac u dogovoru sa stanarima u prethodnim ciklusima rješavao zaduživanjem u njihove ime kod poslovne banke pri čemu sav administrativni postupak odradi Komunalac. Novčano to znači da ukupna projektna vrijednost energetske obnove zgrade u Matici hrvatskoj 7  iznosi 2.820.000 kuna (izračuni su rađeni lani u kunama) pri čemu Fond osigurava oko 1,73 milijuna, a stanari u 20 stanova oko 1,1 milijun kuna s udjelom pojedinog suvlasnika proporcionalno veličini stambenog prostora ili prosječno oko 55.000 kuna. Za zgradu u A. Hebranga 8 projektna vrijednost energetske obnove iznosi 2,552 milijuna kuna pri čemu Fond osigurava 1,391 milijuna, a suvlasnici 22 stana oko 1,16 milijuna kuna ili prosječno nešto više od 52.000 kuna.

U tijeku je postupak izjašnjavanja stanara prihvaćaju li ovakve uvjete ili ne. Ako se izjasni 50 posto +1 vlasnik, odnosno gledajući i po istoj formuli udio stambene površine, obnova postaje obveza za sve suvlasnike. Nakon toga slijedi potpisivanje ugovora s Fondom pa raspisivanje natječaja za izvođača, potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem i izvođenje radova. Ne bude li nekih nepredviđenih teškoća sve bi moglo biti gotovo do kraja godine, kaže M. Komljenović.

dvorišna M. H. 7 Medium

Financijski do sada najlošije

Do sada je Komunalca provodio, po našim saznanjima, po programu Fonda dva ciklusa energetske obnove i ovaj je za suvlasnike stanova financijski najlošiji, kaže Komljenović. U prvom Fond je snosio 80 posto troškova, a stanari 20. U drugom je taj odnos bio 60:40, ali je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, preuzelo 80 posto obveza suvlasnika stanova tako da su oni sudjelovali sa svega oko 10 posto energetski prihvatljivih troškova. Pored toga u odnosu na prethodne takve projekte došlo je do značajnog poskupljenja materijala i radova što sve skupa ovu akciju za suvlasnike čini skupljom od prethodnih. No Komljenović ističe zadovoljstvo vlasnika stanova koji su prošli energetsku obnovu jer su često mjesečni računi za energiju u tim zgradama manji toliko da pokrivaju iznos rate kredita što naravno ovisi o tome koliko stanari troše energije, prvenstveno koliko vremenski borave u stanu i koliko se pri tom kvalitetno griju.     

U Pakracu energetski obnovljena 21 zgrada

U prvom ciklusu energetske obnove stambenih zgrada provedenom 2016. i 2017. godine bilo je obuhvaćeno 11 zgrada u Lipiku i dvije u Pakracu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je financirao radove s 80 posto dok su  stanari svojih 20 posto „zatvorili“ kreditom.

U drugom  ciklusu 2018/2020. godine vrijednom 38,6 milijuna kuna u Pakracu je dovršena energetska obnova na 19 zgrada, a u Lipiku na pet.

Obnova 25 zgrada iz ovog ciklusa ukupno je projektantski koštala 38.658.000 kuna od čega ugovoreni iznos sufinanciranja s Fondom za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša iznosi 22.153.000 (oko 57 posto). S Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU je ugovoreno sufinanciranje u iznosu od 12.578.000 (oko 32 posto) dok su vlasnici stanova sami sufinancirati obnovu svojih stanova s 3.926.000 (oko 11 posto).

obnova zgrade Medium