gv glavna

Jednoglasno prihvaćena izvješća o radu Vatrogasne zajednice područja Pakrac-Lipik, Voda Lipik i Gradske knjižnice Pakrac, kao i usvajanje rebalansa ovogodišnjeg proračuna, glavne su stavke sinoćnje dvosatne sjednice Gradskog vijeća Pakrac na kojoj su vijećnici usvojili i nekoliko tehničkih odluka.

Pozitivne ocjene i pohvale vijećnika dobilo je izvješće o radu Vatrogasne zajednice područja Pakrac-Lipik u prošloj godini koje je podnio zapovjednik Ilija Turković ml., a o čijem smo sadržaju nedavno izvijestili s njihove godišnje skupštine. Predsjednik Vijeća Miroslav Ivančić naglasio je da su vatrogasci sveprisutni u društvenom životu grada, a gradonačelnica je pohvalila međusobnu suradnju Društava i rad s mladima.

Vode Lipik ostvarile su prošle godine 2.3 milijuna kuna prihoda od isporuke vode, a isporučeno je ukupno, za gospodarstvo i za domaćinstva, 457.482 kubika, vidljivo je iz izvještaja direktora Marijana Pierobona. Najviše pitanja vijećnika bilo je upućeno upravo direktoru Voda. Zorana Krejčija (SDP) zanimalo je, među ostalim, povećanje cijene vode zbog troškova aglomeracije, zatim ima li pomaka u zamijeni azbestnog cjevovoda od Šumetlice do Pakraca te kako napreduje spajanje sa požeškom Tekijom. Pierobon je, vezano za povećanje cijene, odgovorio da je to još davno definirano, s obzirom na ulaganje u infrastrukturu koje će do kraja iznositi oko 100 milijuna kuna. Kroz naredni period to će zahtijevati pripremu sredstava za održavanje i upravljanje sustavom, a za očekivati je da će doći i do povećanja cijena vode zbog povećanja troškova upravljanja. Azbestni cjevovod je u projektu i to je jedan od najvećih projekata koji trebamo, čekamo i želimo rekonstruirati, rekao je Pierobon uz napomenu da se suočavaju sa mnogim zaprekama. Što se tiče spajanja tvrtki, postojala je ustavna tužba nekih gradova i nekih „vodovoda“ protiv Zakona o vodnim uslugama i Uredbe o načinu spajanja. Zakon je prošao ustavni sud, ali je Uredba ukinuta i dat je rok Vladi RH do 15. srpnja da se donese nova ili detaljno obrazlože stavovi o ovoj Uredbi. Kad, odnosno ako, Uredba stupi na snagu imamo rok od 6 mjeseci za spajanje, pojasnio je Pierobon. Na pitanje Krejčija, smatra li da će biti bolje ako se Vode Lipik spoje s Tekijom, Pierobon je iznio svoje osobno mišljenje da ne smatra da će biti bolje.

Marijo Seleši (HDZ) upitao je o priključenju kućanstava u Badljevini na gradski vodovod.  
Pierobon je odgovorio da postoje planovi za distribucijsku mrežu, no ako ima malo priključaka, velik je problem s održavanjem i to će podići troškove i cijene onima koji koriste vodu. Kad budu imali dovoljno zahtjeva zainteresiranih, bit će moguće priključenje no trebat će objasniti ljudima mogućnosti, uvjete i načine priključenja, što Vode mogu učiniti putem pisane obavijesti stanovnicima Badljevine, rekao je Pierobon. Na to se nadovezala Nada Todorović (SDSS) rekavši da u Kusonjama postoji gradski vodovod no stanovnici plaćaju paušalno jer nisu dobili brojila. Direktor Pierobon je priznao da imaju 50-ak priključaka na čekanju, no sad su ubrzali radove  i svi koji su podnijeli zahtjeve za ugradnju vodomjera, ubrzo će ih i dobiti.

Pohvalno o radu Gradske knjižnice

Vijećnici su jednoglasno usvojili i izvješće o radu Gradske Knjižnice Pakrac u prošloj godini kojeg je iznijela ravnateljica Monika Lucić Fider. Nabava knjižne i neknjižne građe u pakračkoj knjižnici tijekom 2022.godine obavljala se sredstvima za nabavu i programom otkupa knjiga Ministarstva kulture, sredstvima za nabavu građe koja osigurava Grad Pakrac i vlastitim sredstvima Knjižnice, a nabavljeno je ukupno 1246 svezaka knjiga. Ukupna vrijednost nabave iznosila je 76 tisuća kuna. Seleši je upitao mogu li se ulične knjižnice, koje su postavljene 2015. godine, popuniti knjigama, bar onim otpisanim. Lucić Fider je naglasila da su kućice zamišljene da ljudi preuzmu brigu o njima, popunjavaju ih, i da na taj način knjige cirkuliraju, no svjesna je vandalizma i uništavanja i obećala je mogućnost dogovora oko obnove.
Vijećnici su prihvatili Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa na zgradi nekadašnjeg Projektnog biroa, koju je vlasnik, Centar za vozila Hrvatske, ponudio Gradu Pakracu po kupoprodajnoj neto cijeni od 200 tisuća eura, s obzirom na to da Proračunom Grada Pakraca za 2023. godinu nisu predviđena sredstva za navedenu namjenu. Gradonačelnica je navela da ima nekoliko potencijalnih kupaca zgrade.

gv pročelnici

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o određivanju uvjeta i postupka natječaja za zakup hotela Pakrac uz naznaku da je produžen rok prijave sa 8 na 15 dana, kako bi se potencijalnim zakupoprimcima izašlo u susret zbog birokratskih stvari, rekla je gradonačelnica i najavila da će uskoro biti objavljen i novi natječaj.

Na ovoj sjednici Anamarija Blažević iznijela je svoje izvješće o radu, kao gradonačelnice, od srpnja do prosinca 2022. godine u kojem je izvijestila o nizu aktivnosti kao i o radu gradske uprave, o čemu smo kao medij redovito izvještavali. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Zbog novih projekata rebalans proračuna

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu ostvareni su u iznosu od 45.7 milijuna kuna, u odnosu na planirane prihode i primitke u iznosu od 77.5 milijuna kuna. Ukupni rashodi i izdaci proračuna iznose 46.9 milijuna kuna, u odnosu na planirane rashode i izdatke u iznosu od 77.8 milijuna kuna, vidljivo je iz izvješća Mirele Ivičić, referentice za financije u gradskoj upravi.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu kao i izvješća o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, odnosno korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje. Izglasan je i rebalans proračuna za 2023. godinu kako zbog novih projekata koji se nisu mogli predvidjeti prošle godine, a za koja su ove godine dobili sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša, Ministarstva gospodarstva, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade…, tako i zbog poslovanja nove razvojne agencije PAK-RA, pojasnila je gradonačelnica.

Za kraj ove sjednice usvojeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca u 2023. godini. Planirani iznos sredstava proračunske zalihe, koji služi za otklanjanje izvanrednih i nepredviđenih događaja tijekom godine, iznosi 13 tisuća eura, a do sad je, za razdoblje siječanj/svibanj, odobreno korištenje sredstava u ukupnom iznosu od 2.7 tisuća eura.

Pitanja vijećnika kojima su propitivali izvršnu gradsku vlast na aktualnom satu jučerašnje sjednice donosimo sutra.