solarni paneli

Fotonaponska elektrana, snage 30 kW, u vrijednosti 29 tisuća eura postavljena je na upravnoj zgradi Vode Lipik d.o.o, doznajemo od Marijana Pierobona, direktora tvrtke.

Napomenuo je kako ukupnom iznosu treba dodati trošak projektiranja, naknade za priključenje HEP-u i trošak nadzora, okvirnog iznosa dvije tisuće eura uz dodatak PDV-a.

"Projekt smo kandidirali na natječaj Fonda za zaštitu okoliša, ali nismo prošli zbog vremena predaje prijave. Budući da je u strateškom planu iskazana vjerojatnost povrata uloženih sredstava u roku od četiri godine, Nadzorni odbor društva Vode Lipik d.o.o. odlučio je da investiciju financiramo vlastitim sredstvima", rekao je Pierobon.

Krajnji rok za završetak izvođenja radova je 30. rujna, a ugovor o izvođenju radova sklopljen je s tvrtkom ZIV-TICA d.o.o. iz Zagreba.

solarni paneli radovi