žetva kombajn Medium

Ova poljoprivredna godina po pitanju ozimih kultura je dobra, ali ne toliko da ne bi mogla biti bolja, kaže Željko Viboh, direktor „Poljoprivrede“ Lipik, najvećeg ratarskog proizvođača u ovom kraju, a ocjene temelji na nedavno završenoj žetvi za četiri ljetne kulture: pšenice, ječma, uljane repice i kamilice.

Pšenica je požnjevena sa svih 190 hektara zasijanih jesenas uz dobru kvalitetu i prosječan prinos od oko 6,5 tona po hektaru. Smatra da je moglo biti bolje, a zašto nije osim zime bez snijega te izuzetno sušnog ožujka optužuje i naglo poskupljenje gnojiva i ostalog neophodnog uzgojnog materijala u proljeće. Sličan je prinos i ječma kojeg su požnjeli s 85 hektara uz dobar prinos od 6,5 tona po hektaru pri čemu je on na nekim površinama dosezao do osam tona što je odlično. Uljanu repicu su skinuli sa 120 hektara, uz, kako ocjenjuje, jako dobar prinos od prosječnih 3,7 tona po hektaru.  Kamilicu su imali zasađenu na 30 hektara uz dobar urod.

Željko Viboh Medium

Željko Viboh, direktor „Poljoprivrede“ Lipik

Potražnja za ovim proizvodima je s tržišta izuzetno dobra dok Viboh cijene, primjerice za pšenicu od prosječno 2,2 kuna po kilogramu, ocjenjuje dobrom s obzirom na troškove prošlogodišnjeg uroda, ali nedostatnom s obzirom na ulazne troškove za predstojeću ovojesensku sjetvu koje već sada dosežu iznos od otprilike 10.000 kuna po hektaru s tendencijom daljeg rasta. Stoga je dio pšenice prodan, a dio zadržan u silosima dok je plasman ostale proizvodnje ugovoren znatno ranije.

U „Poljoprivredi“ sada predstoji priprema za sjetvu uljane repice. Berba soje i kukuruza počet će za otprilike dva mjeseca, a kakav će biti prinos ovisi o kiši koja već uvelike kasni i ne padne li uskoro i u dovoljnim količinama mogla bi znatno utjecati na prinose.