Registracija zbirke postava vojne i ratne povijesti bio je razlog prošlotjedne posjete Ive Validžije, kustosice Muzejskog dokumentacijskog centra, sa suradnicima Pakracu gdje je na poziv profesora Maria Tušeka obišla izložbeni postav i uvjerila se u bogatstvo i jedinstvenost eksponata koji posjeduje.

Registracijom pri Muzejskom dokumentacijskom centru u takozvanom C- registru, svi eksponati bili bi evidentirani i kao takvi dio javnog Registra muzeja, galerija i zbirki Republike Hrvatske. To svakako dobiva težinu i motivaciju za daljnji rad, rekao nam je Mario Tušek, vlasnik zbirke vojne i ratne povijesti.

Registar je evidencija "muzealizirane baštine" koja se čuva u muzejskim institucijama u Hrvatskoj bez obzira na njihov pravno-administrativni status, a koncipiran je kao kompleksna baza podataka o muzejima, njihovim zbirkama, dokumentacijskim fondovima, stručnim djelatnicima i prostorima kojima raspolažu.

Posjet kustosice početni je korak za registraciju zbirke, a savjeti koje je tom prilikom uputila profesoru Mariu Tušeku i pakračkoj gradonačelnici Anamariji Blažević dobre su smjernice za budući rad na ovom jedinstvenom pakračkom postavu.