Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ja sam žena, a ne broj“ 1. prosinca 2017. godine službeno je započela i njegova provedba. Vrijednost projekta iznosi 5.059.218 kn što predstavlja 100%-tno financiranje osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%) što znači da Grad Pakrac ne mora osigurati vlastita sredstva za njegovu provedbu. Uz Grad Pakrac, partneri na projektu su Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Centar za socijalnu skrb Pakrac te Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega. Grad Pakrac i Gradsko društvo Crvenog križa će zapošljavati žene dok će ostala dva partnera imati savjetodavnu ulogu prilikom selekcije žena i samih korisnika.

Planirano je zapošljavanje ukupno 30 žena na period od 24 mjeseca putem ugovora o radu na određeno pri čemu će primati naknadu za rad u visini zakonski propisane minimalne plaće (trenutno 2.620,00 kn neto) te putne troškove. Također, zaposlene žene će imati mogućnost osposobljavanja temeljem kojeg će steći dodatne kvalifikacije (primjerice, polaganje vozačkog ispita, osposobljavanje za gerontodomaćicu, dadilju, knjigovođu, računalnog operatera i slično). Uvjeti koje žene moraju zadovoljiti da bi se zaposlile su: evidencija na HZZ te maksimalno završena srednja škola (nije potrebno imati srednju školu, već je to najviši stupanj obrazovanja koji žena može imati).

30 zaposlenih žena će tijekom 2 godine pružati usluge pomoći i skrbi za 180 korisnika (starijih i nemoćnih osoba ili drugih osoba u nepovoljnom položaju). Osim pruženih usluga, korisnici će imati pravo na pomoć u higijenskim potrepštinama u protuvrijednosti 200 kn mjesečno. Usluge pomoći i podrške će se pružati za korisnike s područja grada Pakraca uključujući sva njegova naselja čime će se povećati kvaliteta života u vlastitom domaćinstvu i prevenirati prerana institucionalizacija. Neke od mogućih usluga su dostava namirnica, priprema obroka, pomoć u čišćenju kuće, pomoć u dostavi lijekova, odlasku liječniku, plaćanju računa, pomoć pri cijepanju drva, košnji trave ili čišćenju snijega te druge aktivnosti kojima će se olakšati svakodnevnica korisnika. Kriterij odabira pojedinog korisnika nije isključivo njegova starost ili imovinski status već postojanje potrebe za određenim uslugama čiju će opravdanost ocijeniti povjerenstvo. Korisnik koji već prima usluge ovakvog tipa temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, uključivanjem u projekt neće izgubiti stečeno pravo i usluge koje koristi, a imat će pravo na neke druge usluge iz projekta. Korisnik ne može koristiti istu uslugu po dvije osnove (npr., topli obrok ne može ostvariti temeljem rješenja CZS i dodatno iz ovog projekta, ali iz projekta može dobiti uslugu čišćenja stambenog prostora).

Natječaji za zapošljavanje žena bit će objavljeni u siječnju 2018. godine kad se planira i odabir korisnika. Apeliramo na sve žene koje se žele zaposliti da se, ukoliko već nisu, prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje s obzirom da je to uvjet za zaposlenje. Svi potencijalni korisnici s obzirom na svoje potrebe, mogu se javiti u Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac osobnim dolaskom ili na broj telefona 034 411 324.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca