gradska priznanja

Gradska uprava Pakraca početkom ovog tjedna na svojoj mrežnoj stranici je objavila dva natječaja. Jedan se odnosi na prikupljanje prijedloge  za ovogodišnja javna gradska priznanja, a drugi  je Javni poziv za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava događajima i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac i institucionalnu podršku udrugama.

Kao i prethodnih 27 godina, uz manje izmjene od 1995. godine, pravne i fizičke osobe u ovo doba godine predlažu kandidate za gradska priznanja koja su:  Počasni građanin Grada Pakraca; Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” za područja: gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, drugih društvenih djelatnosti, donatorstva, obrane i sigurnosti, graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša te  Pečat Grada Pakraca za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Prijedlog mora sadržavati životopis te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja kao i moguća odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni radovi, natjecateljski rezultati i drugo).

Rok za isticanje kandidata je 27. siječnja o čemu svoje mišljenje daje povjerenstvo, a u konačnosti odlučuje Gradsko vijeće. Priznanje se uručuju u ožujku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada.

Sufinanciranje manifestacija

Gradska uprava je objavila i Javni poziv za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava događajima i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac i institucionalnu podršku udrugama radi očuvanju tradicijske kulture Grada Pakraca i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma; razvoju kulturnih manifestacija i suradnje; organizaciju raznih manifestacija na području Grada Pakraca iz područja kulturne, znanstvene, sportske, odgojno-obrazovne, humanitarne, zdravstvene, socijalne, turističke, ekološke, gospodarske i drugih djelatnosti; sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i drugim događajima u gradu; predstavljanje Grada Pakraca na drugim događajima; obilježavanje važnih događaja i obljetnica osobito vezanih uz Domovinski rat; organizacija radionica i natjecanja koje okupljaju velik broj učesnika; organizaciju i sudjelovanje na sportskim događajima u Gradu Pakracu;  institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta udruge.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja u ovoj godini je 13.000 eura, a  iznos financiranja koji se može zatražiti po pojedinom projektu je od 150 do 2.000 eura. Rok za podnošenje prijava je ova godine, a najkasnije 30 dana prije održavanja manifestacije ili događaja, pri čemu javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu.

 Oba natječaja s popisom potrebne prateće dokumentacija ili obrazaca su objavljeni na gradskoj mrežnoj stranici.