županija Dan državnosti 2024

gradska priznanja

Gradska uprava Pakraca početkom ovog tjedna na svojoj mrežnoj stranici je objavila dva natječaja. Jedan se odnosi na prikupljanje prijedloge  za ovogodišnja javna gradska priznanja, a drugi  je Javni poziv za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava događajima i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac i institucionalnu podršku udrugama.

Kao i prethodnih 27 godina, uz manje izmjene od 1995. godine, pravne i fizičke osobe u ovo doba godine predlažu kandidate za gradska priznanja koja su:  Počasni građanin Grada Pakraca; Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” za područja: gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, drugih društvenih djelatnosti, donatorstva, obrane i sigurnosti, graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša te  Pečat Grada Pakraca za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Prijedlog mora sadržavati životopis te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja kao i moguća odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni radovi, natjecateljski rezultati i drugo).

Rok za isticanje kandidata je 27. siječnja o čemu svoje mišljenje daje povjerenstvo, a u konačnosti odlučuje Gradsko vijeće. Priznanje se uručuju u ožujku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada.

Sufinanciranje manifestacija

Gradska uprava je objavila i Javni poziv za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava događajima i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac i institucionalnu podršku udrugama radi očuvanju tradicijske kulture Grada Pakraca i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma; razvoju kulturnih manifestacija i suradnje; organizaciju raznih manifestacija na području Grada Pakraca iz područja kulturne, znanstvene, sportske, odgojno-obrazovne, humanitarne, zdravstvene, socijalne, turističke, ekološke, gospodarske i drugih djelatnosti; sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i drugim događajima u gradu; predstavljanje Grada Pakraca na drugim događajima; obilježavanje važnih događaja i obljetnica osobito vezanih uz Domovinski rat; organizacija radionica i natjecanja koje okupljaju velik broj učesnika; organizaciju i sudjelovanje na sportskim događajima u Gradu Pakracu;  institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta udruge.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja u ovoj godini je 13.000 eura, a  iznos financiranja koji se može zatražiti po pojedinom projektu je od 150 do 2.000 eura. Rok za podnošenje prijava je ova godine, a najkasnije 30 dana prije održavanja manifestacije ili događaja, pri čemu javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu.

 Oba natječaja s popisom potrebne prateće dokumentacija ili obrazaca su objavljeni na gradskoj mrežnoj stranici. 

županija Dan državnosti 2024