U „Komunalcu“ do siječnja pripremaju novi režim prikupljanja i naplate kućnog otpada. U pripremama dio toga je i sadašnja distribucija takozvanih smeđih kanti za otpad.

Oko 4500 domaćinstava koja su u režimu sakupljanja kućnog otpada do kraja prosinca dobit će na korištenje 60-litarske smeđe plastične kante koje će služiti za prikupljanje isključivo sve vrste papirnatog otpada. Te kante Komunalac će prazniti jednom mjesečno i odmah prikupljeni papir isporučivati kao sirovinu.

Kante su pred više od godinu dana kupljene zajedničkom aktivnošću Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gradova Pakrac i Lipik pri čemu je njihovu nabavnu vrijednost oko milijun kuna u 80 postotnom iznosu platio Fond, a ostatak gradovi. Kante su do sada stajale u Komunalcu i čekale rješenje na državnoj razini oko konačnog načina zbrinjavanja kućnog otpada koje je tek sada poznato. Kante su za domaćinstva besplatna, ali ostaju u vlasništvu Komunalca i ne mogu se koristiti za druge aktivnosti osim prikupljanja papirnatog otpada. Stanovnici u stambenim zgradama će dobiti po zgradi kontejner iste namjene veličine 240 litara, rekao nam je Zdravko Vostri, direktor Komunalaca.

Druga pripremna aktivnost koju provodi Komunalac za prelazak na nov način naplate odvožnje kućnog otpada je čipiranje postojećih zelenih kanti u našim domaćinstvima koje će omogućiti da se iz kamiona automatizmom očituje njegova predaja. Nakon toga kućanstva će plaćati mjesečni paušal, te dodatno pražnjenje svake kante, ali najmanje jednu mjesečno. Cijene izračunava stručna vanjska skupina, ali Vostri smatra da će za domaćinstva koja budu uredno razdvajala otpad (papir, plastika, staklo....)  i uz pomoć više vrsta kanti i zelenih otoka ga odvojeno predavala, cijena odvožnje preostalog otpada biti manja nego do sada.

Tehničkih novosti će biti i oko razdvajanja računa za plinsku potrošnju i odvožnju smeća. O svim detaljima korisnici ove usluge Komunalca bit će obaviješteni kroz medije i dodatne letke koje će potrošači dobiti s računima u prosincu, najavljuje Vostri.