Olivera Zelić prva je predsjednica novoosnovane Hrvatske udruge medicinskih sestara Podružnice Pakrac-Lipik na današnjoj osnivačkoj skupštini održanoj u Gradskoj bolnici Pakrac. Za dopredsjednicu je izabrana Željka Vukalović iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, a na mjesto tajnice stupila je Jelena Mitrović, glavna sestra hitnog bolničkog prijema pakračke bolnice.

Inicijativu za osnivanjem Podružnice Hrvatske udruge medicinskih sestara pokrenuli su pripadnici Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata na čelu s predsjednicom Ljerkom Pavković, a sve u želji da se bolje i kvalitetnije međusobno povežu bolnice u Pakracu i Lipiku, ali i u nadi da će se smanjiti jaz i premostiti barijere u odnosima s OŽB Požega.

Nova Podružnica broji dvadesetak članica od kojih je 11 izabrano u izvršni odbor. Glavni ciljevi djelovanja su zaštita interesa medicinskih sestara s ciljem unaprjeđenja zdravstvene zaštite, zastupanje stručnih interesa medicinskih sestara u sustavima u kojima medicinske sestre djeluju, suradnja s ministarstvima nadležnim za znanost i obrazovanje, izgradnja najboljeg mogućeg sustava zdravstvene skrbi u kojem će medicinske sestre dati maksimalan doprinos, suradnja s institucijama u Republici Hrvatskoj u interesu struke, suradnja s Hrvatskom komorom medicinskih sestara, suradnja s udrugama koje okupljaju medicinske sestre u Republici Hrvatskoj te sa sindikalnim organizacijama koje zastupaju iste.  Djelatnosti HUMS-a kojima se teži su stručno i znanstveno usavršavanje, unaprjeđenje znanstveno-istraživačkog rada kao i zdravstvene kulture stanovništva organiziranjem predavanja, tribina, tiskanjem popularnih publikacija te drugim oblicima i sredstvima javnog informiranja u svim medijima, aktivno sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima i kongresima te udruživanje u međunarodne asocijacije koje su u interesnoj sferi hrvatskog sestrinstva.

Prisutnima su se, pored predstojnice Gradske bolnice Pakrac Marine Major i pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo Đurđice Stokić, obratile i medicinske sestre izabrane na vodeće funkcije. Tom su prilikom iznijele svoju zahvalnost na ukazanom povjerenju te pozvale svoje kolegice da ih slobodno podrže, savjetuju i poguraju konstruktivnim kritikama u budućem radu jer se, kako navode, samo zajedništvom postižu i ostvaruju visoki ciljevi.