županija Dan državnosti 2024

Radi nedovoljnog interesa i premalo prijavljenih kandidata Odbor za izbor i imenovanja, Gradskog vijeća Grada Pakraca, donio je odluku o ponavljanju Javnog poziva za isticanje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca. Poziv je otvoren do 29. ožujka.

Savjet mladih Grada Pakraca ima pet članova, uključujući predsjednika i njegovog zamjenika. Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.

U Savjet mladih Grada Pakraca mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Pakraca, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do 30 godina. Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.

Kandidature za članove i zamjenike Savjeta mladih ističu udruge koje su sukladno Statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 20 mladih).

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima (www.pakrac.hr). Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata“ dostavljaju se na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca“ najkasnije do 29. ožujka.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti, telefon 411 454 ili osobno u gradskoj upravi, Trg bana J. Jelačića 18, ured 129.

 

                                                                                            

 

 

 

 

županija Dan državnosti 2024