Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je novih 6,2 milijuna kuna za pet pakračkih projekata za koje su danas u Vukovaru na prigodnoj svečanosti potpisale ugovor gradonačelnica Pakraca Anamarija Blažević te ravnateljice pakračke bolnice i osnovne škole Marina Major i Sanja Delač.

Prema tim ugovorima najviše novca - 3,71 milijun kuna dobit će Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana za energetsku obnovu svoje glavne zgrade vrijedne oko 13,3 milijuna kuna. Već ranije, Bolnica je potpisala ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim se Fond obvezao sufinancirati ovaj projekt s 8 milijuna kuna tako da sada Bolnici ili osnivaču Županiji od ukupne investicije preostaje osigurati 1,6 milijuna. Početak radova očekuje se krajem ove godine ili početkom iduće.

Energetska obnova prisutna je i u projektu Osnovna škola braće Radića Pakrac, a odnosi se na  obnovu zgrade područne škole u Badljevini što će Ministarstvo danas potpisanim ugovorom sufinancirati s 238.250 kuna. Projekt je vrijedan je 1,37 milijun kuna kuna od čega bespovratna sredstva Fonda iznose 563.520 kuna, a ostatak od oko 570.000 će morati osigurati Županija.

Grad Pakrac je potpisao ugovor za izradu projektne dokumentacije za obnovu objekta stare pakračke bolnice poznat pod nazivom Prva zemaljska bolnica. Buduća namjena ovog objekta je Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam, a početna sredstva za projektnu dokumentaciju Ministarstvo je ovim ugovorom osiguralo u iznosu od  1,955 milijuna kuna.

Također Gradu Pakracu iz Programa podrške brdsko-planinskim područjima osigurano je 100.000 kuna za izgradnju pristupne ceste u dijelu ulice Aleja kestenova, od benzinske pumpe pa do Voda Lipik, gdje su radovi upravo u tijeku.

Grad je također potpisao i ugovor iz Programa za financiranje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina vrijedan 200.000 kuna za sanaciju nerazvrstanih cesta koji će biti utrošen na poljske putove oko naselja u sjeverozapadnom i istočnom području administrativne jedinice pri čemu će ukupno utrošena sredstva biti uvećana za dio osiguran u gradskom proračunu.