kamion komunalac

Od početka ovog tjedna Komunalac prazni naše kante i kontejnere za smeće s novim vozilom vrijednim 1,32  milijuna kuna bez PDV-a. To je samo dio ulaganja koja su posljednjih mjeseci prisutna u modernizaciju opreme za što je potrošeno bezmalo 2,1 milijuna kuna bez PDV-a, što vlastitih sredstava, što sredstava osiguranih kroz natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pa je zahvaljujući tome na red došla i oprema starija do 10-tak godina, ili ona za koju u Komunalcu nikada nije bilo novaca. 

Financijski je najvrednija nabavka novog specijalnog jednokomornog vozilu (kamiona) marke Iveco s potrebnim namjenskim nadogradnjama neophodnim za odvoz komunalnog otpada. Ona je vrlo značajna jer predstavlja početak zamjene voznog parka za prikupljanje odvoza u kojem se nalaze tri kamiona u starosti između 12 i 17 godina. Jedan od njih će biti prodan, a nadamo se da će dobivena sredstva poslužiti kao dio investicije za nabavku novog, kaže Josip Bišćanin, direktor Komunalca.

JOSIP BIŠČANIN

Novi kamion je opremom znatno moderniji od postojećih, pruža daleko veću sigurnost u prometu, ali i radu osoblja, na više načina digitalno registrira svaku radnju, a kapacitetom od 16 kubika ili 6,5 tona prikupljene mase odjednom je dovoljan za rad tijekom jedne smjene.

Sredstva za kupovinu kamiona Komunalac je osigurao iz vlastitih izvora, konkretno dio su novca koje je Komunalac lani dobio za prodaju svog stopostotnog vlasništva nad tvrtkom kćeri Pakrac-Plin. Taj novac u vrijednosti 3 milijuna kuna bio je baza i u drugim postupcima modernizacije opreme koju je Komunalac počeo provoditi lani, a završio prošlog ili ovog mjeseca radi čega su sve vrijednosti izražene u kunama.  

Sami proizvode električnu energiju za svoje potrebe

Druga značajna investicija, ocjenjuje Bišćanin, je postavljanje fotonaponske elektrane snage 50 kW za proizvodnju električne energije. Fotonaponske ćelije vrijedne oko 360.000 kuna bez PDV-a, postavljene na dijelu krova ekonomskih zgrada u dvorištu Komunalac osigurat će dovoljno električne energije za svu godišnju potrošnju Komunalca u sjedištu tvrtke, a bit će i viškova koji će otkupljivati HEP što je prošlog mjeseca, kada je elektrana puštena u rad,  regulirano ugovorom s njima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je osigurao 80 posto vrijednosti ove investicije, a sam Komunalac 20-tak posto.

Oko 200.000 kuna vlastitih sredstva Komunalac je nedavno investirao za mali komunalni traktor s različitim priključcima koji će omogućiti prijevoz materijala i alata na razna radilišta prilikom košenja te omogućiti rad i mobilnost drugih priključaka poput malčera, sjeckalice i slično.

traktor komunalac

Rješenje za zbrinjavanje komposta

Po već naznačenom modelu, Fond 80 i vlastita sredstva 20 posto, Komunalac je nabavio i stroj za usitnjavanje drvene mase vrijedan oko 37.000 kuna (bez PDV) koji bi trebao riješiti problem drvene mase odbačene i pristigle na deponij Crkvište na Krndiji. Ovaj uređaj će imati dodatni značaj kada bude isporučen narednih dana takozvani press kontejner, vrijedan oko 180 tisuća kuna bez PDV-a, kapaciteta deset kubika koji će služiti za prikupljanje i prešanje biootpada iz onih domaćinstava i stanova koja ga ne zbrinjavaju sami putem ranije podijeljenih kompostera ili slično. Prikupljena pa sprešana masa bi se s Crkvišta, gdje će se kontejner nalaziti, odvozila jednom tjedno u potencijalno bio-plinsko postrojenje ili u veće kompostane jer za pokretanje vlastite nemamo dovoljne količine po pitanju isplativosti.

Spas za popravke instalacija u domaćinstvima

Uz do sada navedeno iz vlastitih sredstava kupljeni su razni moderni alati i oprema koju do sada Komunalac nije posjedovao u vrijednosti od 107.000 kuna kao što je stroj za odštopavanje cjevovoda, kamera za snimanje dimovoda, stroj za tlačno ispiranje cjevovoda, korpa za bager. Ova oprema omogućiti će Komunalcu da građanima pruže dodatne usluge na rješavanju problema i poboljšanju funkcija njihovih kućnih instalacija. Za građane to je bitno jer će većinu problema u tim cjevovodima Komunalac moći rješavati znatno brže i bez raznih kopanja u zidovima ili podovima koji je nerijetko zahtijevao sadašnji način bez upotrebe ovih modernih alata. S tim će u ponudi krenuti uskoro o čemu će obavijestiti građane.

Uz sva ova ulaganja, a zahvaljujući i pomoći Fonda, u Komunalcu nisu potrošili sva tri milijuna kuna dobivenih prodajom vlasničkih udjela Pakrac-Plina. U tijeku je daljnja izrada plana ulaganju u proširivanje i modernizaciju opreme s ciljem da se zaposlenicima osigura lakši i kvalitetniji rad, a građanima kvalitetnija i raznovrsnija usluga te ukupno smanjenje troškova. Prije realizacije plana, njega treba odobriti Nadzorni odbor.