cijela vijećnica Medium

Nalaz revizije i rasprava oko njegovog uvjetno pozitivnog mišljenja je bio najvažniji dio sinoćnje dvosatne sjednice Gradskog vijeća Pakrac na kojoj su vijećnici još donijeli odluke o četiri ovogodišnja priznanja pojedincima i institucijama, pohvalno ocijenili lanjski rad pakračke knjižnice i muzeja, razmotrili i prihvatili izvješće o lanjskom gospodarenju otpadom  Komunalca te usvojili više tehničkih odluka.

Državni ured za reviziju obavio je nadzor nad financijskim poslovanjem proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu izrazivši  uvjetno mišljenja o usklađenosti poslovanja.

„Revizija je planirana i obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. O financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena su uvjetna mišljenja. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, poslovanje Grada za 2020. u svim značajnim odrednicama obavljano je u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima osim u dijelu… Obavljenom revizijom za 2020. utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na planiranje i izvršenje proračuna, računovodstveno poslovanje, rashode, imovinu i javnu nabavu“, citati su iz spomenutog Izvješća teško razumljivom laicima. 

gradonačelnice Medium

Konkretne zamjerke u Izvješću o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca na 29 stranica odnose se na neispravak vrijednosti i nepravilnom knjiženju dijela potraživanja te na popis imovine i obveza za koji se ističe da  nije obavljen na propisani način. Upravo to izvješće je bila točka dnevnog reda sjednice oko koje su vijećnici Gradskog vijeća Pakrac sinoć najduže raspravljali.

Nalaz  bez kriminala, ali i zadovoljstva 

Obraćajući se vijećnicima u uvodnom dijelu te točke gradonačelnica Anamarija Blažević je naglasila da prema tom izvješću  u proračunu nema kriminala, ali niti razloga za zadovoljstvo. Uvjetno, a ne pozitivno mišljenje (moguće je i negativno) je prema njoj posljedica „uljuljkavanja pojedinaca“ koje je proizvelo površnost rada u gradskoj upravi o kojem je govorila na jednoj od lanjskih sjednica Vijeća  nakon čega je došlo do reorganizacije gradske uprave, između ostalog i promjene na čelu odsjeka za financije i proračun pa je bivšem voditelju zamjerila što je dao otkaz u pola postupka revizije. Dio navedenih tehničkih propusta je pripisala i zastarjelom informatičkom sustavu koji je jesenas zamijenjen što bi sve skupa trebalo rezultirati boljim nalazom idući put pri čemu je izrazila nadu da će stručne službe shvatiti ovaj nalaz kao upozorenje za naredni rad. Ona se ne osjeća odgovornom za ovakav nalaz i svoju krivicu vidi u tome što vjeruje stručnim službama. Tražila je da se greške isprave u roku odmah i to je učinjeno u 99 posto pri čemu onaj jedan posto zahtijeva vrijeme. 

pročelnici Medium

Pročelnik u gradskoj upravi Tomislav Petrač je istaknuo da je nalaz u konačnosti pozitivan, uvjetno, ali pozitivan. Navedene greške su po njemu tehničke naravi i kada bi ocjenu izražavali brojkama do 10 ova bi bila 6 ili 7.  Zoran Krejči (SDP) je rekao da pamti i bolje dane što se tiče revizije kada je njeno izvješće bilo na 3 ili 4 strane. On je mišljenja da je na vrijeme uvedena gradska riznica da neke greške ne bi bile moguće pri čemu je ponovio riječi gradonačelnice da evidentnog kriminala nema kao i da se nada da će sa spomenutim promjenama doći i novi vjetrovi. Predsjednik Vijeća Miroslav Ivančić (HDZ) je izrazio žaljenje što odgovorna osoba nije prisutna jer bi mogla nalaz pojasniti. I on je naglasio kao bitnu činjenicu da kriminala nema i nadu da će novoustrojena služba taj posao odraditi kvalitetnije.

O nalazu revizije se ne glasa nego prima na znanje.

Revizija gradskog proračuna se obavlja svake tri do četiri godine. Dugogodišnji promatrači (novinari) rada Vijeća se sjećaju da su bili rijetki bezuvjetno pozitivni nalazi, a neki su imali i po sedamdesetak stranica s puno ozbiljnijim  zamjerkama pa je ovakav ton sinoćnje rasprave pomalo iznenađujući pri čemu je realno daleko više zabrinjavajuće izvješće o gospodarenju otpadom  jer zbog toga nepotrebno plaćamo godišnje ne male financijske penale.

Zbog  nedovoljnog razvrstavanja otpada kazna 60.000 kuna

Izvješćujući o lanjskom gospodarenju otpadom Josip Bišćanin, direktor Komunalca, naglasio je da su lani od građana i pravnih osoba prikupljene veće količine miješanog komunalnog otpada  koje završi na smetlištu na Krndiji nego prethodne godine što nije dobro, ali i izrazio nadu da će u ovoj godini doći do značajnijeg pada temeljeći taj optimizam na nedavno podijeljenim žutim kantama za izdvajanje plastičnog otpada te na skorašnju akciju distribucije 450 kućnih  kompostera. Interesantan je i podatak da radi nepridržavanja odredbi iz Vladine uredbe o gospodarenju otpadom koja nalaže smanjivanje miješanog otpada smo lani platili kaznu na ime poticajnih naknada od oko 60.000 kuna za koju je kasnije gradonačelnica rekla da ju platio Grad.

U raspravi Kristina Milek (HDZ) je kod razvrstavanja otpada na kućnom pragu naglasila značaj edukacije, Katarina Lahovsky Kobetić (HDZ) se založila za češće pražnjenje žutih (PVC) kanti što će pokazati praksa kada idući mjesec počne njeno pražnjenje. Karlo Rek (HDZ) je otvorio problem pražnjenja kanti stanarima i korisnicima prostora na šetnici na koje se ne može kamionom istakavši da su kontejneri na njenom zapadnom ulazu neprimjerni. Ivančić se založio za bolje rješenje odvoza otpada s tog dijela grada pritom naglasivši činjenicu da njeni stanovnici u načinu pražnjenja kanti moraju biti izjednačeni s ostalima. Kontejneri će s ulaza biti maknuti, a jedno od mogućih rješenja je njihovo postavljanje na prostor bivše tržnice, rekla je gradonačelnica.

Izvješće je kao i sve ostale točke prihvaćeno jednoglasno.

Sve pohvale ustanovama kulture

Samo pohvale su dobile za rad i izvješće ravnateljice knjižnice i muzeja pa je dr. Milek primijetila da je šteta što se ta dva izvješća pojavljuju redovito jedan iza drugog čime se i pohvale samo ponavljaju.

Monika Lucić Fider, ravnateljica gradske knjižnice, u svom izvješću je istaknula da knjižnica zapošljava četiri djelatnice, od toga su tri stručno knjižničarsko osoblje i jedna
djelatnica u kategoriji ostalo osoblje.  U 2021. godini nabavljeno je 997 svezaka knjiga, u
vrijednost 112 tisuća kuna pa sada u fondu ima 29.655 svezaka knjiga, 780 jedinice audio-video građe,  građe kao 50 fizičkih jedinica igračaka i didaktičkih igara te 70 jedinica građe za slijepe i slabovidne osobe. Lani je 601 korisnik posjetio knjižnicu 7525 puta i pri tom je posuđeno  15.021 knjiga  i održano  60 kulturno-edukativnih događanja.

ravnateljice Medium

Oba vijećnička kluba su pohvalili aktivnost i racionalnost rada, a gradonačelnica i entuzijazam i suradnju pri čemu nisu zahtjevni izrazivši nadu da će im u novom prostoru po uređenju Spahijskog podruma  rad biti lakši i još kvalitetniji.

Jelena Hihlik, ravnateljica Muzeja, u svom izvješću je istaknula  četiri zaposlena djelatnika, 3 kustosa i jedan tehničar. Dosada muzej ima formirane muzejske zbirke: etnografsku, kulturno-povijesnu, školsku zbirku, zbirku razglednica i fotografija, arheološku zbirku te zbirku umjetnina. Pet od sedam zbirki je registrirano pri Ministarstvu kulture RH kao pokretno kulturno dobro te predstoji zaštićivanje još dvije zbirke: arheološke i zbirke umjetnina. Nastavljena su i terenska istraživanja i to ona etnografska u selima u okolici Pakraca i Lipika. I ona se pohvalila (su)organizacijom niza manifestacija poput Multipaka, Coolturnog ljeta i drugih, kao i činjenicom da su od lani preuzeli arheološka istraživanja Starog grada na što je Krejči usmjerio svoje pitanje. Ravnateljica je u odgovoru istaknula da je njihova želja da on postane arheološki park. U kojem vremenu je nepoznato jer je riječ o velikim sredstvima. Tomislav Novinc (HDZ) je pohvalio volje obje ravnateljice za suradnju s djecom, a gradonačelnica njihovu empatiju prema našoj baštini te suradnju ove dvije ustanove na polju kulture.

Ove godine četiri gradska priznanja

Temeljom prispjelih prijedloga i mišljenja Ocjenjivačkog odbora vijećnici su jednoglasno odlučili da se ove godine Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodijeli: posmrtno Siniši Karačiću – Sikiju iz Pakraca za područje fizičke kulture; Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za područje gospodarstva; Violeti Vonić iz Pakraca za područje zdravstva i socijalne skrbi. Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“ dodijeljen je  Sendi Štrbac iz Pakraca.

Vijećnici su bez rasprave usvojili više tehničkih točaka neophodnih za realizaciju planiranih aktivnosti kao što je izgradnja dječjeg igrališta u Kusonju i rekonstrukciju groblja u Ploštinama.

Aktualni sat je trajao 30 minuta.

aktualni 1

Po prvi put u ovom mandatu, ali i nakon dužeg razdoblja, vijećnicu su u potpunosti iskoristili predviđenih 60 minuta za propitivanje gradonačelnici i njene suradnike iz gradske uprave. Pri tome smo čuli neke nove i svježe informacije, neki problemi, posebice oko aglomeracije, su ponovo naglašeni, a na neka pitanja su vijećnici mogli odgovore dobiti  bar povremenim čitanjem lokalnih medija.

Posve novu informaciju smo dobili iz odgovora gradonačelnice Katarini Lahovsky Kobetić (HDZ) koja se interesirala može li ponovo iz EU sredstava biti financiran produžen rad  (poslijepodne) vrtića na što je potvrdan odgovor od 1. siječnja za što je odobreno 1,1 milijun kuna, a do tada će jedno vrijeme taj rad sufinancirati Grad.       

Karla Reka (HDZ) je interesirao pakrački opstanak Zdravstvenog veleučilišta Zagreb na što je gradonačelnica Anamarija Blažević rekla da on opstaje, mada neki studenti idu na nastavu u Zagreb, neke je prate online, a važno je da im je omogućeno da dio prakse odrade u lipičkoj bolnici. Problem je brojnost studenata.

aktualni 2

Anita Sklanik se interesirala o mogućnosti povećanja iznosa i cenzusa božićnice za umirovljenike na što je gradonačelnica odgovorila da je i ona za, ali onoliko koliko to može podnijeti proračun, ove godine će to biti između 35 i 40 tisuća kuna.  No postoje drugih socijalnih projekata u kojima mogu sudjelovati umirovljenici ili njihove obitelji pa je navela da će iz ovogodišnjeg proračuna biti izdvojeno za potpore gospodarstvenicima 1,375 milijuna kuna, novorođenčad 160.000, liječnici 37.000 Program 3+ 347.000, mladim obiteljima 517.000, socijalni programi 337.000, stipendiranje studenata 300.000, udžbenici 365.000, produžen boravak u školi 35.000 kuna.

Tamaru Vujanić (SDP) su interesirale informacije o budućnosti opstanaka pakračke bolnice u sklopu najavljenih reformi u zdravstvu te mogućnost da grad  raspiše poziv za iskaz interesa građana za stanove iz POS-ovog programa.  

Blažević je rekla da nema niti jednog službenog dokumenta o zdravstvenoj reformi, ali da po pitanju pakračke bolnice ne očekuje nikakve bitne promjene. Po pitanju POS-ovih stanova se razvila ping-pong rasprave između gradonačelnice i vijećnice bez nekih konkretnih informacija.

Zorana Krejčija (SDP) je interesiralo radi li se na uvođenju u Pakrac širokopojasnog interneta i što je s projektima izgradnje staračkog i društvenog doma u Prekopakri. Pročelnik Marijan Malogorski je rekao da su pregovori s ovlaštenom tvrtkom oko uvođenja interneta u tijeku, a gradonačelnica da su oba projekta kandidirana na natječajima EU, ali za sada odgovora nema.

Ah, ta aglomeracija

Kao i obično najviše pitanje je bilo iz oblasti komunalne problematike gdje su se u odgovorima nadopunjavali gradonačelnica i Malogorski. Tako smo na pitanje Tomislav Novinca (HDZ) doznali da će i dogodine biti ulaganja u nove nogostupe, stara badljevačka boljka (Mario Seleši, HDZ) izgradnja kanalizacije je i dalje problem pa će se odgovor tražiti u Hrvatskim vodama. Mile Vujić (SDP) je saznao da će radovi na aglomeraciji na Maloj Krndiji započeti uskoro, te da je divlja deponija u Ulici Grigora Viteza na privatnom zemljištu koje je vlasnik nekom iznajmio i da se tamo građevinskom šutom i zemljom  zatrpava depresija.  Teme o aglomeraciji je nastavila Kristina Milek (HDZ) ukazujući da radovi na Krndiji na aglomeraciji traju od kolovoza lani pri čemu su već više od godinu dana nezatrpane šahte označene provizorno opasnim betonskim željezom te iziskuju izlazak pješaka na kolnik što dodatno ugrožava sigurnost prometa. Malogorski je pojasnio da svakog ponedjeljka već tri mjeseca ukazuje izvođaču na taj problem. Ima obećanja, ali ne i realizacije. Na prijedlog gradonačelnice tražit će se od policije da pojača pritisak na jer je riječ o sigurnosti u prometu.

aktualni 3

Nada Todorović (SDSS) je pohvalila asfaltiranje parkirališta ispred groblja na Gavrinici, ali je ukazala na problem neasfaltiranih staza  kroz groblje pri čemu onu glavnu koriste i traktori idući na obližnje njive. Gradonačelnica se složila da je to problem koji će se pokušati riješiti dodatnom signalizacijom, ali je asfaltiranje problem malo ubranih grobljanskih naknada.

Pitanja o modernizaciji Ulice Alojzija Jankovića, kao i o planovima obnove starih bolničkih zgrada smo u nekoliko navrata temeljito odgovorili kroz lokalne medije.

Aktualnom satu je blagdanski štih na kraju dao predsjednik Miroslav Ivnačić  pitanjem gradonačelnici kakve blagdane možemo očekivati po pitanju gradskih aktivnosti na što je dobio odgovor  da većih okupljanja i dočeka neće biti, ali će biti sajma i vatrometa

IMG 9587 Medium

Proračun Grada Pakraca u idućoj godini planiran je u iznosu od 69,8 milijuna kuna, a rashodi čak i milijun kuna više. Kako će prema novom, rebalansiranom planu ovogodišnji proračun iznositi malo manje od 50 milijuna kuna to je povećanje od skoro 20 milijuna kuna, najvažnije su odluke sinoćnje sjednice Gradskog vijeća Pakrac. Osim toga vijećnici u dnevnom redu koji je sadržavao čak 27 točaka odlučili su da organizacijski  komunalni pogon Grada presele u Poduzetnički centar, povećaju plaće službenicima u gradskoj upravi.

Prihodi od zajedničkih i gradskih poreza u 2022. godini su planirani u visini od 10 milijuna kuna što je približno identično ovogodišnjoj razini. Prihodi od pomoći se planiraju u visini od 49,6 milijuna kuna, pri čemu nešto više od 30 milijuna kuna se odnosi na  pomoći temeljem prijenosa Europske unije prema već zaključenim ugovorima.

Prihodi od imovine se planiraju u visini od 1,4 milijuna najvećim dijelom od zakupa nekretnina, ponajprije poljoprivrednog zemljišta. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima se planiraju u visini od 4,2 najviše od šumskog doprinosa (1,5 milijun), odnosno komunalne naknade (2,3 milijuna).

Iz EU pola proračuna

Obrazlažući ovako veliko povećanje proračunskih prihoda gradonačelnica Anamarija Blažević je istaknula da se ono zasniva na pomoći iz opće države te fondova Europske unije, a u cilju ostvarivanja projekata koje je Grad Pakrac kandidirao u prethodnim razdobljima čija realizacija se nastavlja, počinje ili završava u proračunskoj 2022. godini. „Proračun je realan i rađen s nadom da ćemo ga podizati. Mi smo spremni i za nove projekte, samo čekamo natječaje“, rekla je gradonačelnica naglasivši  ponos i pohvalu stručnim službama u gradskoj upravi na izradi proračuna, ali i njegovom sadržaju, odnosno projektima koji su tome doprinijeli.   

Dr. Kristina Milek je istaknula da ju veseli ovakav plan gradske kase te podsjetila na 2016. godinu kada je proračun iznosio 27 milijuna kuna. Ovakvo povećanje ne bi bilo moguće bez pomoći iz EU što bi trebao biti argument koji će razuvjeriti euroskeptike. No i  s EU ne bi bio moguć takav rast da nemamo mlad i sposoban kadar koji imaju ideje i znaju ih pretočiti u projekte, rekla je predsjednica kluba HDZ-a.

IMG 9580 Medium

SDP protiv

Iz suprotnog kluba, SDP-a, njihova predsjednica Tamara Vujanić je najprije pohvalila proračunski iznos i u njemu prisutne projekte pa je izgledalo da ćemo najvažniji planski dokument dobiti uz jednoglasnu podršku svih vijećnika. No uslijedio je obrat jer je T. Vujanić rekla da njihova tri vijećnika neće podržati proračun jer u njemu nisu prisutni elementi za koje se SDP godinama zalaže. To je ukidanje prireza na prihodovnoj strani, odnosno povećanje potpore za novorođenčad te stipendiranje studenata, kao i uvođenje subvencije za umirovljenike na rashodovnoj strani.  S druge strane povećavaju se planirani izdaci za Božićni sajam koji će u idućoj godini dosegnuti polovinu ukupnog godišnjeg iznosa namijenjenih studentima, rekla je predsjednica kluba vijećnika SDP-a.

Predsjednik Vijeća Miroslav Ivančić (HDZ) podsjetio je  da je u vrijeme vladavine SDP-a na državnoj razini iz tih izvora u pakrački proračun stizalo godišnje nekoliko stotina tisuća kuna, a sada deseci milijuna što ne bi bilo moguće bez gradonačelnice i HDZ-ove većine u Gradu, Županiji i Hrvatskoj i stoga nije u redu omalovažavati ovakav proračun. Ocijenio je to politikanstvom koje ne predstavlja interese građana ovog grada.

Zoran Krejči (SDP) je Ivančićevu repliku ocijenio povratkom u daleku prošlost i mijašnje krušaka i jabuka pozivajući se na činjenicu da u to vrijeme nije bilo fondova EU iz kojih dolazi veliki dio ovogodišnjeg proračuna. Pri tom je naglasio da se oni za ovih pet proračunskih stvari zalažu godinama i zalagat će se i dalje.     

Raspravu jer smirila gradonačelnica podsjetivši da je unazad nekoliko mandata, kada su imali i predsjednika Vijeća,  lokalni SDP bio korektan i konstruktivan partner.

SDP-ova tri vijećnika, prema najavi, su glasovali protiv proračuna, a ostalih  10 za. Sve ostale točke dnevnog reda ove sjednice usvojene su jednoglasno.

Ovogodišnji plan prihoda i rashoda u proračunu, 15 dana prije završetka godine je smanjen sa   55,3 milijuna  na 49,9 milijuna kuna, odnosno za 5,4 milijuna, a razlog je sporija dinamika od planirane realizacije projekta „Kuća graševine“, ali ti novci nisu izgubljeni nego se sele u proračun za iduću godinu. U raspravi je samo dr. Milek konstatirala da je iza nas još jedna uspješna, ali izazovna godina. 

Komunalni pogon „seli“ u PCP

Sedam stalnih zaposlenika Vlastitog komunalnog pogona Grada od prvog dana iduće godine iz gradske uprave organizacijski sele u Poduzetnički centar Pakrac, jednoglasno su odlučili vijećnici. Ovakvu odluku gradonačelnica Blažević je pojasnila činjenicom da je fond novaca namijenjen plaćama zaposlenika u gradskoj upravi zakonski limitiran u odnosu na ukupnu veličinu proračuna uslijed čega nema dovoljno prostora za povećanje plaća, ali i novo zapošljavanje koje je potrebno kako u gradskoj upravi tako i u komunalnom pogonu. Stoga oni organizacijski se premještaju u PCP, tvrtku u stopostotnom gradskom vlasništvu, ali se suštinski ništa ne mijenja osim što PCP postaje djelomično i komunalna tvrtka za čega su na trgovačkom sudu doregistrirani i nakon čega će imati mogućnost, da osim javnih gradskih površina, rade i na privatnim na tržišnoj osnovi za što je bilo upita, ali do sada ne i zakonske mogućnosti.  Odgovarajući na pitanje Krejčija što će biti s njihovim plaćama odgovorila je da će ostati iste, ako ne i veće. 

IMG 9581 Medium

Gradskim službenicima veće plaće

Od početka iduće godine zaposlenici u gradskoj upravi će imati veće plaće, ali ne i njihovi pročelnici. Vijećnici su sinoć podigli koeficijente za sve vrste i razine stručnih djelatnika za otprilike 10-tak posto pri čemu su napravljene i manje korekcije u vrednovanju pojedinih radnih mjesta. To će značiti njima povećanje neto plaće između 400 i 750 kuna, rekla je gradonačelnica uz konstataciju da joj je žao što ne može povećati i više.

Sjednica je uobičajeno počela izvještajno-programskim dijelom gradskih ustanova. Tako je Višnja Klobučar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“, predstavila plan i program rada njihovog kurikuluma (teorijske koncepcije rada koji se stalno mijenja i nadopunjuje) za narednu godinu. To je bila i prilika da podsjeti da je od ove jeseni u vrtiću 262 djece pri čemu nitko nije ostao neupisan, koji imaju mogućnost boravka od 5,30 do 21 sat.

Izvješće o radu  Osnovne glazbene škole Pakrac u pedagoškoj godini 2020/21. je podnijela Alfreda Petani Grafina  ističući da su zbog epidemioloških mjera izostali razni koncerti za građanstvo što je jedno od dodatnih obilježja ove ustanove, ali je svejedno uspješno odrađen koncert „Croatio iz duše te ljubim“ upriličen u povodu početka Domovinskog rata. Isto tako je istaknula kako je u glazbenoj školi zbog specifičnosti nastave teško raditi online što su, uz pohvale radu,  naglasile i obje predsjednice stranačkih klubova. Katarina Lahovsky Kobetić se interesirala  zašto se profesorski kadar kratko zadržava u Pakracu, konkretno se pozivajući na Ivana Goluba. Ravnateljica je pojasnila da profesora glazbe nedostaje u Hrvatskoj te su sve glazbene škole prinuđene  u popunjavanju satnice koristiti nedovoljno obrazovni stručni kadar koji se može zaposliti samo na određeno vrijeme od pet mjeseci što dovodi do česte fluktuacije i unutar škole ne postoji niti jedan razlog. Isti jer slučaj i s Ivanom Golubom koji nije završio glazbenu akademiju ni nema adekvatno stručno zvanje te je nezadovoljan statusom rada na određeno vrijeme otišao raditi u istom takvom statusu u Novsku.

Blažević je istaknula da je glazbena škola dodatna vrijednost u društvenom životu našeg grada jer ga obogaćuje brojnim koncertima gostujućih glazbenika za čije koncerte se u Zagrebu plaćaju skupe ulaznice. Ivančić je pohvalio spomenuti koncert u povodu obilježavanja početka rata.

Program Savjeta mladih

Karlo Rek, predsjednik Savjeta mladih Grada Pakraca, predstavio je njihov program za rad u narednoj godini u kojem je konkretizirano 14 različitih aktivnosti, od edukacija, zabave, sportskih do ekoloških za što im treba iz proračuna 8.000 kuna. Pohvale za rad i  suradnju istaknula je gradonačelnica uz opasku da to u prijašnjim mandatima nije bio čest slučaj, a dr. Milek je ukazala na njihovu financijsku  skromnost.

Vijećnici su usvojili Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za ovu i iduću godinu. U ovoj taj iznos je 370.000 kuna (od prodaje 30.000), a u idućoj se planira povećati na 437.000 (prodaja 30.000) pri čemu je to 65 posto ukupno prikupljenih sredstava jer ostale idu u županiju i državu. Ona će biti utrošena na razne oblike subvencije poljoprivrednim proizvođačima, održavanje poljskih putova i putnih kanala, naknade štete od divljači, deratizaciju i slično.

U izmjeni Odluke o poticanju zapošljavanja  proširene su subvencije na sufinanciranje zakupa poslovnog prostora kod privatnih najmodavaca (do sada samo u gradskim) te na djelatnost razvoj inovacije i patenata.

Usvojene su izmjene i više komunalnih odluka koje, kako je rekao pročelnik Odsjeka za te aktivnosti Marijan Malogorski, imaju uglavnom tehnički karakter jer predstavljaju usklađenje sa izmijenjenim  zakonskim aktima i građani ih neće niti primijetiti pa se o njima nije skoro niti raspravljalo.Odnose se na rad tržnice, dimnjačarske poslove, komunalnom redu, komunalnoj naknadi, prikupljanju otpada i ugovaranju komunalnih djelatnosti. 

U trosatnoj sjednici, točno trećina je potrošena na aktualni sat.

kod tuđmana

Povodom 99. rođendana dr. Franje Tuđmana, ispred njegove biste u centru grada, članovi Gradskog odbora HDZ-a te gradski vijećnici iz redova vladajuće stranke predvođeni predsjednicom Anamarijom Blažević, večeras su polaganjem vijenca i paljenjem lampiona odali počast osnivaču HDZ-a i prvom predsjedniku suverene i samostalne Republike Hrvatske dr. Franji Tuđmanu, čime je nastavljena ova višegodišnja stranačka tradicija. „Svojim doprinosom u stvaranju Republike Hrvatske sve nas je zadužio i ne smijemo dozvoliti da se zaboravi njegova uloga i značaj za slobodu koju uživamo“, rekla je Blažević. 

go žhdz

Nešto ranije, GO HDZ-a je komemoracijom na Rimokatoličkom groblju odao počast nevinim žrtvama Križnog puta, s obzirom da zbog pandemije nisu u mogućnosti nazočiti ovogodišnjem obilježavanju 76. godišnjice stradanja hrvatskog naroda na Bleiburškom polju.

na groblju

Svetu misu u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije služio je velečasni Jozo Zorić.

Svi govornici

Na prošlotjednoj tiskovnoj smo predstavili naše kandidate: Miroslava Ivančića, predsjednika županijske braniteljske organizacije HDZ-a, dr. Kristinu Milek, predsjednicu naše Zajednice žena Katarina Zrinski i Mihaela Andrijanića, predsjednika Mladeži HDZ-a. Danas ćemo predstaviti još tri kandidata: petopostavljenog Tomislava Novinca, prosvjetnog radnika iz Pakraca, već pomalo veterana šestopostavljenog Vladu Ecka, potpredsjednika GV Pakrac u prošlom mandatu te mladu snagu iz sjeverozapadnih naselja Pakraca, osmopostavljenog Karla Reka, studenta, na našoj listi ujedno i predstavnika talijanske nacionalne manjine te aktualnog predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, započela je svoje izlaganje Anamarija Blažević, predsjednica pakračkog HDZ-a, nositeljica liste za Gradsko vijeće i kandidatkinja za novi mandat gradonačelnice na sinoćnjoj tiskovnoj konferenciji ove stranke upriličenoj u povodu nedjeljnih izbora.     

tiskovna SDSS

„Jako sam zadovoljan napretkom koji vidim u Pakracu, u njegovoj gradskoj, komunalnoj i socijalnoj infrastrukturi. Često sam ovdje, a zadnjih godinu dana vidi se doista značajan napredak i to me raduje, jer Pakrac više nije grad u kojem se na svakom mjestu vide tragovi rata, oštećenja i devastacije nego je postao jedan od urbanih zapadnoslavonskih centara kakav je bio tijekom stoljeća. Jednako tako ističem da je srpska zajednica u posljednjih nekoliko godina značajno napredovala u Pakracu, Lipiku i cijeloj Požeško-slavonskoj županiji i da predstavlja jedan od najboljih primjera razvoja srpskih organizacija i njihovih međusobnih odnosa harmoniziranosti i usklađenosti u radu: Prosvjete s jedne strane, manjinskih vijeća s druge strane, stranke s treće strane i posebno Srpske pravoslavne crkve. Taj odnos može služiti kao primjer nizu drugih sredina“, izjavio je Milorad Pupovac, saborski zastupnik i predsjednik Samostalne srpske demokratske stranke na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji upriličenoj u povodu nedjeljnih lokalnih izbora na kojoj je došao dati podršku kandidatima ove stranke Nikoli Ivanoviću za dožupana iz redova srpske nacionalne manjine i Mirsadi Damjanović Popović za dogradonačelnicu Pakraca, kao i listi ove stranke za gradsko vijeće.